Semináře a kurzy - účetnictví a daně
Zde můžete zkusit najít co Vás zajímá
Objednáno kurzů zobrazit objednávku

DPH - krácení odpočtu daně, koeficienty a dlouhodobý majetek

Určeno pro

Pracovníky účtáren, daňové poradce, auditory a další zájemce, kteří v praxi musí řešit problematiku krácení odpočtu daně u přijatých plnění, výpočet koeficientů a způsob uplatňování DPH u dlouhodobého majetku při jeho pořízení a následném používání, a dále pro všechny, kod chtějí získat ucelený přehled o uvedené problematice.

Cíl školení

Cílem přednášky je podat účastníkům ucelený výklad o důvodech, principech a způsobech krácení odpočtu daně, seznámit je s legislativní úpravou a vysvětlit její praktické použití na konkrétních příkladech.

Úvodní část přednášky objasňuje důvody pro krácení odpočtu daně a metodiku krácení odpočtu daně v návaznosti na důvod krácení (např. uplatňování DPH u služebních vozidel používaných pro soukromé účely, uplatňování nároků na odpočet daně ve vazbě na pronájmy nemovitých věcí, poskytování úvěrů apod.) a vysvětluje způsob uplatňování DPH v průběhu roku v okamžiku přijetí zdanitelného plnění a uplatnění odpočtu daně, pravidla pro výpočet koeficientů a jejich použití a dále povinnosti plátců daně v posledním zdaňovacím období (vypořádání odpočtu daně, přepočet koeficientů, úprava a vyrovnání odpočtu daně u obchodního majetku). V další části se přednáška zabývá uplatňováním DPH u dlouhodobého a krátkodobého majetku, vysvětluje způsob korekce uplatněného odpočtu v dalších obdobích používání majetku. Přednáška je doplněna praktickými příklady s výpočty včetně návodu na vyplnění do daňového přiznání.

Obsah

 • Legislativní úprava, stav a vývoj legislativy 2016/2017
 • Připravovaná novelizace pro rok 2017 (uplatňování DPH u plátců s koeficientem 95% a více, úprava odpočtu daně při prodeji majetku, DPH v případě mank, nové pojetí majetku pořízeného finančním leasingem pro účely úpravy odpočtu daně)
 • Uplatňování nároků na odpočet daně, způsob a podmínky
 • Povinnost krátit nárok na odpočet daně, důvody, klasifikace přijatých plnění
 • Plnění použitá pro účely nesouvisející s ekonomickou činností (soukromé používání majetku, služební auta pro soukromé účely), způsob uplatňování DPH, krácení DPH koeficientem, přepočet koeficientu
 • Plnění osvobozená od DPH bez nároku na odpočet daně (finanční činnosti, pronájmy nemovitých věcí apod.), způsob uplatňování DPH, výpočet koeficientu a jeho použití (zálohový a vypořádací koeficient), vypořádání odpočtu daně
 • Dlouhodobý majetek, krátkodobý majetek, majetek vytvořený vlastní činností a pravidla uplatnění nároků na odpočet
 • Korekční mechanismy – úprava a vyrovnání odpočtu u majetku v následujících letech jeho používání, metodika výpočtu v návaznosti na období pořízení majetku, ukázka výpočtu na konkrétních příkladech

 • OBJEDNAT: DPH - krácení odpočtu daně, koeficienty a dlouhodobý majetek

  Lektor

  Ing. Michaela Strnadová

  Daňový poradce
  Vzdělání: VŠE, obor daně a finanční kontrola, účetnictví a finanční řízení podniků
  Praxe: v současnosti Consultant, oddělení DPH, Deloitte Advisory manažer oddělení DPH, TPA Horwath TAX ( 2008 - 2012)
  Diskuse ke kurzu: DPH - krácení odpočtu daně, koeficienty a dlouhodobý majetek
  Máte k tématu co říci? Zapojte se. Pravidla diskuze naleznete zde.
   

tato akce již proběhla

lektor

Ing. Michaela Strnadová

termín

28.11.2013
09:00 - 14:00

místo konání

Novotného lávka 5, Praha 1

cena

 

tagyuložit do kalendáře