Semináře a kurzy - účetnictví a daně
Zde můžete zkusit najít co Vás zajímá
Objednáno kurzů zobrazit objednávku

Kurzy a semináře účetnictví v Praze

Účetnictví je nástroj pro sledování a zobrazení stavů, toků a výsledků podnikatelské činnosti v peněžních jednotkách, poskytuje informace důležité pro řízení a rozhodování. Povinnost vést účetnictví je dána zákonem o účetnictví.

Na tomto místě naleznete semináře zaměřující se na praktickou stránku(tj. zakladní účetní souvztažnosti, jak správně zaúčtovat,..) nebo na základní pravidla, která jsou dána účetními standardy či na obsáhlé téma, kterým je sestavení a příprava účetní závěrky, v rámci ní i sestavení účetních výkazů. Samostatným tématem je pohled IFRS na jednotlivé oblasti, o kterých se účtuje - ať už jde o majetek, pohledávky, závazky, časové rozlišení apod.

Pro nováčky v oblasti účetnictví jsou určena témata účetnictví pro začátečníky a rekvalifikace.

Konsolidovaná účetní závěrka a jak s ní začít

Ing. Daniel Horad
Novotného lávka 5, Praha 1
09.05.2017, 09:00 - 17:00
2.300 Kč (bez DPH) bodů: 1

Zatřiďování majetku a služeb pohledem daní a účetnictví

RNDr. Ivan Brychta
Novotného lávka 5, Praha 1
17.05.2017, 09:00 - 14:00
1.900 Kč (bez DPH) bodů: 1

Vnitřní kontrolní systém - pohled auditora

Ing. Daniel Horad
Novotného lávka 5, Praha 1
18.05.2017, 09:00 - 14:00
1.900 Kč (bez DPH) bodů: 1

Finanční analýza v počítačovém prostředí

Ing. Jiří Strouhal Ph.D.
Novotného lávka 5, Praha 1
19.05.2017, 09:00 - 14:00
2.000 Kč (bez DPH) bodů: 1

Používání firemního vozu pro soukromé účely, jak postupovat?

Jana Rosůlková Bc.
Novotného lávka 5, Praha 1
24.05.2017, 09:00 - 13:00
1.700 Kč (bez DPH) bodů: 1

Dlouhodobý majetek a jeho odpisy + změny od 1.1.2017

Ivana Palečková
Novotného lávka 5, Praha 1
30.05.2017, 09:00 - 14:00
1.900 Kč (bez DPH) bodů: 1

Osvěžení účtování a k tomu daň z příjmů

Ing. Daniel Horad
Novotného lávka 5, Praha 1
01.06.2017 - 02.06.2017, 09:00 - 16:00
4.200 Kč (bez DPH) bodů: 1

Cenné papíry - teorie a praxe pro podnikatele

Ing. Eva Šedinová
Novotného lávka 5, Praha 1
05.06.2017, 09:00 - 14:00
1.900 Kč (bez DPH) bodů: 1