Semináře a kurzy - účetnictví a daně
Zde můžete zkusit najít co Vás zajímá
Objednáno kurzů zobrazit objednávku

Kurzy a semináře účetnictví v Praze

Účetnictví je nástroj pro sledování a zobrazení stavů, toků a výsledků podnikatelské činnosti v peněžních jednotkách, poskytuje informace důležité pro řízení a rozhodování. Povinnost vést účetnictví je dána zákonem o účetnictví.

Na tomto místě naleznete semináře zaměřující se na praktickou stránku(tj. zakladní účetní souvztažnosti, jak správně zaúčtovat,..) nebo na základní pravidla, která jsou dána účetními standardy či na obsáhlé téma, kterým je sestavení a příprava účetní závěrky, v rámci ní i sestavení účetních výkazů. Samostatným tématem je pohled IFRS na jednotlivé oblasti, o kterých se účtuje - ať už jde o majetek, pohledávky, závazky, časové rozlišení apod.

Pro nováčky v oblasti účetnictví jsou určena témata účetnictví pro začátečníky a rekvalifikace.

Základy účetnictví - začátečníci, 3./5 bloků

Dagmar Balvínová
Novotného lávka 5, Praha 1
23.01.2017, 09:00 - 13:00
1.700 Kč (bez DPH) bodů: 1

Základy účetnictví - začátečníci, 4./5 bloků

Dagmar Balvínová
Novotného lávka 5, Praha 1
26.01.2017, 09:00 - 13:00
1.700 Kč (bez DPH) bodů: 1

Jak posoudit ve finanční účtárně co je a co není daňovým nákladem

Ing. Daniel Horad
Novotného lávka 5, Praha 1
27.01.2017, 09:00 - 14:00
1.900 Kč (bez DPH) bodů: 1

Základy účetnictví - začátečníci, 5./5 bloků

Dagmar Balvínová
Novotného lávka 5, Praha 1
31.01.2017, 09:00 - 13:00
1.700 Kč (bez DPH) bodů: 1

Jak správně fakturovat

Ivana Palečková
Novotného lávka 5, Praha 1
02.02.2017, 09:00 - 14:00
1.800 Kč (bez DPH) bodů: 1

EET – ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB A JEJÍ PROMÍTNUTÍ V ÚČETNICTVÍ A DANÍCH

Ivana Palečková
Novotného lávka 5, Praha 1
07.02.2017, 09:00 - 14:00
1.800 Kč (bez DPH) bodů: 1

Změny v dani z příjmů ze závislé činnosti 2017, roční zúčtování 2016

Jana Chytková
Novotného lávka 5, Praha 1
13.02.2017, 09:00 - 14:00
1.900 Kč (bez DPH) bodů: 1

Dlouhodobý majetek a jeho odpisy + změny od 1.1.2017

Ivana Palečková
Novotného lávka 5, Praha 1
14.02.2017, 09:00 - 14:00
1.800 Kč (bez DPH) bodů: 1