Semináře a kurzy - účetnictví a daně
Zde můžete zkusit najít co Vás zajímá
Objednáno kurzů zobrazit objednávku

Kurzy a semináře účetnictví v Praze

Účetnictví je nástroj pro sledování a zobrazení stavů, toků a výsledků podnikatelské činnosti v peněžních jednotkách, poskytuje informace důležité pro řízení a rozhodování. Povinnost vést účetnictví je dána zákonem o účetnictví.

Na tomto místě naleznete semináře zaměřující se na praktickou stránku(tj. zakladní účetní souvztažnosti, jak správně zaúčtovat,..) nebo na základní pravidla, která jsou dána účetními standardy či na obsáhlé téma, kterým je sestavení a příprava účetní závěrky, v rámci ní i sestavení účetních výkazů. Samostatným tématem je pohled IFRS na jednotlivé oblasti, o kterých se účtuje - ať už jde o majetek, pohledávky, závazky, časové rozlišení apod.

Pro nováčky v oblasti účetnictví jsou určena témata účetnictví pro začátečníky a rekvalifikace.

Novinky v oblasti daní a účetnictví

Ing. Ivana Pilařová
Novotného lávka 5, Praha 1
27.03.2017, 09:00 - 14:00
1.900 Kč (bez DPH) bodů: 1

IFRS - úvod, účetní závěrka, účetní metody

Ing. Daniel Horad
Novotného lávka 5, Praha 1
30.03.2017, 09:00 - 14:00
1.900 Kč (bez DPH) bodů: 1

IFRS - dlouhodobý majetek

Ing. Daniel Horad
Novotného lávka 5, Praha 1
05.04.2017, 09:00 - 14:00
1.900 Kč (bez DPH) bodů: 1

DPH a pravidla fakturace v roce 2017

Ing. Michaela Strnadová
Novotného lávka 5, Praha 1
07.04.2017, 09:00 - 14:00
1.900 Kč (bez DPH) bodů: 1

Účetní a daňové doklady po novelách a z praxe

Ivana Palečková
Novotného lávka 5, Praha 1
11.04.2017, 09:00 - 14:00
1.900 Kč (bez DPH) bodů: 1

Sestavení výkazu Cash Flow jednoduše a rychle - po novele zákona o účetnictví

Ing. Markéta Kopřivová
Novotného lávka 5, Praha 1
12.04.2017, 09:00 - 14:00
1.900 Kč (bez DPH) bodů: 1

IFRS - tržby, zásoby, účetní metody

Ing. Daniel Horad
Novotného lávka 5, Praha 1
13.04.2017, 09:00 - 16:00
2.000 Kč (bez DPH) bodů: 1

Daňový a účetní pohled na smlouvy a smluvní vztahy

RNDr. Ivan Brychta
Novotného lávka 5, Praha 1
19.04.2017, 09:00 - 13:00
1.800 Kč (bez DPH) bodů: 1