Semináře a kurzy - účetnictví a daně
Zde můžete zkusit najít co Vás zajímá
Objednáno kurzů zobrazit objednávku

České účetní standardy

Blíže specifikované postupy účtování jednotlivých oblastí navazující na prováděcí vyhlášku 500/2002 Sb., dle které účtují podnikatelé a která provádí některá ustanovení zákona o účetnictví 563/1991 Sb., najdeme právě pod jednotlivými účetními standardy. Jedná se o základní postupy účtování na účtech z oblastí jako jsou rezervy, opravné položky, kurzové rozdíly, zásoby, dlouhodobý majetek, základní kapitál atd.

Toto téma je velmi obsáhlé, protože se dotýká mnoha účetních operací provázejících běžný život firmy. Proto ho najdete zejména v seminářích zaměřených na vybrané účetní problémy nebo novinky v účetní oblasti.

Aktuální účetní a daňové problémy - víkendové školení

Ing. Ivana Pilařová
Hotel BENICA, www.benica.cz, Benešov
26.10.2018 - 28.10.2018, 09:00 - 17:00
5.100 Kč (bez DPH) bodů: 1

Aktuální účetní a daňové problémy

Ing. Ivana Pilařová
Novotného lávka 5, Praha 1
03.12.2018, 09:00 - 17:00
2.600 Kč (bez DPH) bodů: 1

Tvorby rezerv a opravných položek, časové rozlišení, dohadné položky

Ivana Palečková
Novotného lávka 5, Praha 1
11.12.2018, 09:00 - 14:00
1.900 Kč (bez DPH) bodů: 1