Semináře a kurzy - účetnictví a daně
Zde můžete zkusit najít co Vás zajímá
Objednáno kurzů zobrazit objednávku

Co je nutné vědět o novém soukromém právu

Tento seminář je součástí cyklu přednášek Rekodifikace občanského a obchodního práva v podnikatelské sféře.


Určeno

Seminář je určen pro pracovníky ekonomických útvarů, účetní, daňové poradce a auditory.

Cíl semináře

Cílem semináře je tuto "neprávnickou veřejnost" seznámit se základy právní úpravy nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích, a to s vazbou na novou účetní a daňovou úpravu. Na semináři bude spojen pohled právníka s pohledem daňového poradce či auditora, tak aby problematika byla srozumitelně a názorně vysvětlena účastníkům.

Cílem semináře není probírat složité právní konstrukce, ale připravit účastníky na podnikatelský život v novém právním prostředí, ukázat dopad nových právních jevů a pojmů na účetnictví a daň z příjmů. Témata jednotlivých seminářů jsou přitom naplánována tak, aby pokryla regulaci všech základních oblastí podnikatelského života.

Přednáška poskytne posluchačům přehled o novém soukromém právu, které nabude účinnosti 1. 1. 2014. Posluchači se dozví, kde je jaká problematika nově upravena i o systematice základních předpisů; zohledněny budou i daňové a účetní předpisy. Pozornost bude dále věnována vybraným institutům občanského práva, přičemž vždy je kladen důraz na praktické důsledky nové úpravy. Závěrem bude odpovězeno na otázku, kde a jak žalovat, resp. jak pokračovat ve vedení sporu po 1. 1. 2014.

Obsah

V rámci semináře tak bude pojednáno zejména o:

  • Nové koncepci jednání za právnické osoby
  • Novém členění právnických osob – korporace, fundace, ústavy
  • Svěřenském fondu (trustu)
  • Novém (širším) pojetí věci
  • Zastoupení na základě plné moci
  • Promlčení
  • Změně příslušnosti soudů 

Více o vzdělávacím cyklu Rekodifikace občanského a obchodního práva


OBJEDNAT: Co je nutné vědět o novém soukromém právu

Lektor

Mgr. Lukáš Havel

Advokát, bnt attorneys-at-law
Vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Praxe: Spolupracující advokát, bnt attorneys-at-law s.r.o. Studijní pobyt na Právnické fakultě Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität, Bonn

Ing. Jindřich Trupl

Partner, TPA
Vzdělání: Univerzita Pardubice, dopravní fakulta
Praxe: TPA - Daňový poradce | Partner člen Komory daňových poradců ČR
Publikace: Účetní a daňové doklady, Grada
Diskuse ke kurzu: Co je nutné vědět o novém soukromém právu
Máte k tématu co říci? Zapojte se. Pravidla diskuze naleznete zde.
 
 
Karel Hošek 
1. příspěvek
03.09.2013
 
Zmiňovali jste, že budete ke kurzu dávat slovníček nových pojmů občanského zákoníku. Mohu ho dostat, i když se kurzu nezúčastním?
Vstoupit do diskuze
Reagovat na příspěvek
 

tato akce již proběhla

lektor

Mgr. Lukáš HavelIng. Jindřich Trupl

termín

17.09.2013
09:00 - 13:00

místo konání

Novotného lávka 5, Praha 1

cena

hodnocení

hodnocení 0
počet hodnocení: 0
 

tagyuložit do kalendáře