Semináře a kurzy - účetnictví a daně
Zde můžete zkusit najít co Vás zajímá
Objednáno kurzů zobrazit objednávku

CRM, řiďte vztahy se zákazníky a prodej

Ve spolupráci s NOTIA Informační systémy organizujeme semináře určené obchodníkům a prodejním týmům. Tyto semináře jsou zaměřené na oblasti související s organizací agendy spojené s evidencí zákazníků, obchodních příležitostí a reportingu.

Obsah CRM seminářů

V průběhu seminářů získáte se naučíte:

  • jak optimálně třídit zákazníky a jak pracovat se skupinami zákazníků;
  • jak organizovat pipeline - tok obchodních příležitostí;
  • jak oceňovat obchodní příležitosti;
  • co reportovat o prodeji a co očekávat od reportů podřízených;
  • jak zaznamenávat obchodní jednání a jak evidovat zápisy a úkoly.

Během školení získáte přístup k aplikaci CRM DEALinTEAL, která umožňuje velmi jednoduše a přitom efektivně řídit prodej a celkově zpracovávat agendu CRM.

Termíny a ceny

CRM semináře lze realizovat nejen prezenční formou u zákazníka nebo v našich učebnách, ale i online.

Při populární online formě trvá seminář cca 3 hodiny a cena je 2.700 Kč za 1 - 3 účastníky a 4.800 za 3 - 7 účastníků.

Vzhledem ke konzultační formě semináře neodporučujeme seminář obsazovat více než 7 posluchači.

Semináře zároveň doporučujeme obsazovat pouze kolegy z jedné firmy nebo jednoho útvaru tak, aby zaměření mohlo mířit jednoznačně k potřebám konkrétní prodejní agendy.

V případě zájmu se obraťte na nás nebo přímo na konzultanty CRM. Navhněte případné vyhovující termíny konání.