Semináře a kurzy - účetnictví a daně
Zde můžete zkusit najít co Vás zajímá
Objednáno kurzů zobrazit objednávku

DPH 2018 - KOMPLEXNĚ

Určeno pro

Účetní, ekonomy, auditory, finanční ředitele a všechny zájemce, kteří potřebují získat ucelený přehled o problematice DPH, osvěžit, utřídit nebo prověřit svoje znalosti nebo kteří řeší způsob uplatňování DPH ve své každodenní praxi.

Cíl školení

Přednáška obsahuje výklad aktuálního stavu legislativy platné v roce 2018 včetně informací o připravovaných novelizacích. Cílem školení je vysvětlit problematiku DPH jako celku včetně jeho návaznosti na evropskou legislativu a objasnit principy a způsob uplatňování DPH, a to jak při obchodování v tuzemsku, tak i v zahraničí. Přednáška propojuje teoretické základy s praktickými příklady s cílem rozvinout schopnost účastníků identifikovat rizika a usnadnit orientaci v legislativě. Přednáška zahrnuje upozornění na problematické nebo rizikové oblasti při uplatňování DPH, je doplněna praktickými příklady a zohledňuje vždy i výklady GFŘ a závěry z koordinačních výborů KDP.

Přednáška je rozdělena do dvou částí oddělených obědovou pauzou.  Dopolední část je zaměřena na základní principy a pravidla uplatňování DPH při obchodování v tuzemsku. Odpolední část obsahuje výklad pravidel DPH při přeshraničních obchodech se zbožím a službami.

Obsah

9.00 - 13.00 I. část -  uplatňování DPH v tuzemsku

 • Stav legislativy ČR a EU 2018 a připravované novelizace
 • Základní principy při uplatňování DPH a objasnění nejčastějších chyb v každodenní praxi
 • Vymezení předmětu daně - druhy plnění, jejich rozlišování a dopady (dodání zboží, poskytnutí služeb, pořízení a dovoz zboží); bezúplatná plnění (dárky, obchodní vzorky, manka)
 • Vymezení místa plnění a jeho význam v DPH
 • Povinnost přiznat daň (určení data uskutečnění plnění, zdaňování záloh a změny provedené novelou k 1.7.2017)
 • Stanovení základu daně a opravy základu daně (slevy, bonusy, chybně vystavené doklady)
 • Zdanitelná a osvobozená plnění; osvobození od DPH s nárokem a bez nároku na odpočet – rozlišování, nejčastější praktické případy; sazby daně
 • Daňové doklady
 • Režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku a jeho změny
 • Nárok na odpočet daně, podmínky pro vznik a uplatnění (období, daňové doklady, důkazní povinnost plátců daně)
 • Krácení nároku na odpočet daně, důvody a způsob krácení (služební auta pro soukromé účely, subjekty s povinností krátit odpočet daně koeficientem)
 • Správa daně – kontrolní hlášení (forma, obsah, podávání, sankce), ručení a zajištění daně, aktuální judikatura

13.00 - 14.00 obědová pauza

14.00 - 18.00 II. část – přeshraniční obchody

 • Přeshraniční obchody se zbožím; rozlišování a principy uplatnění DPH, připravované změny na úrovni EU pro rok 2019 a násl.
 • Dodání zboží do EU, vymezení, podmínky pro uplatnění osvobození
 • Pořízení zboží z EU, vymezení, specifika při určování místa plnění, způsob uplatnění DPH
 • Další režimy při obchodování se zbožím v rámci EU – přemístění zboží, zasílání, zvláštní režim pro konsignační sklady, zjednodušení pro třístranný obchod
 • Vývoz a dovoz zboží – obchodování se zeměmi mimo EU; podmínky pro uplatnění osvobození při vývozu, uplatnění DPH při dovozu, návaznost na celní předpisy
 • Dodání zboží s instalací nebo montáží; specifika uplatňování DPH v přeshraničních obchodech
 • Poskytování a přijímání služeb; základní principy uplatnění DPH
 • Druhy služeb a způsob zdanění; určení místa plnění, rozlišování a dopady (služby související s nemovitostí, přepravní služby atd.)
 • Vykazování poskytnutých a přijatých služeb v daňovém přiznání a souhrnném hlášení, specifika přeshraničních transakcí
 • Přefakturace a nejčastější chyby

 • OBJEDNAT: DPH 2018 - KOMPLEXNĚ

  Lektor

  Ing. Michaela Strnadová

  Daňový poradce
  Vzdělání: VŠE, obor daně a finanční kontrola, účetnictví a finanční řízení podniků
  Praxe: v současnosti Consultant, oddělení DPH, Deloitte Advisory manažer oddělení DPH, TPA Horwath TAX ( 2008 - 2012)
  Diskuse ke kurzu: DPH 2018 - KOMPLEXNĚ
  Máte k tématu co říci? Zapojte se. Pravidla diskuze naleznete zde.
   
   
  Jana Časarová 
  1. příspěvek
  02.01.2018
   
  Dobrý den,
  mám zájem o kurz DPH 2018 - komplexně. Je termín 18.1.2018 volný pro dvě osoby?
  Předem vám děkuji za odpověď.
  S pozdravem,
  Jana Časarová
  774192904
  casarova@operatorict.cz
  Vstoupit do diskuze
  Reagovat na příspěvek
   

tato akce již proběhla

lektor

Ing. Michaela Strnadová

termín

18.01.2018
09:00 - 18:00

místo konání

Novotného lávka 5, Praha 1

cena

hodnocení

hodnocení 0
počet hodnocení: 0
 

tagyuložit do kalendáře