Semináře a kurzy - účetnictví a daně
Zde můžete zkusit najít co Vás zajímá
Objednáno kurzů zobrazit objednávku

DPH - pravidla fakturace v roce 2018

Určeno pro

Pro pracovníky účtáren a všechny zájemce, kteří se v praxi zabývají administrativou v oblasti DPH, řeší otázku vystavování daňových dokladů a vykazování přijatých a uskutečněných plnění v daňovém přiznání k DPH a dalších zákonem vyžadovaných evidencích v tuzemsku.

Cíl školení

Seznámit účastníky s jednotlivými typy plnění z pohledu DPH, s pravidly pro vystavování daňových dokladů v návaznosti na typ plnění a způsobem jejich vykazování v daňovém přiznání, kontrolním hlášení a dalších evidencích včetně upozornění na nejčastější chyby a omyly a jejich dopad. Přednáška je vhodná pro všechny zájemce, kteří se zabývají administrativou v oblasti DPH v praxi a chtějí se seznámit nebo si osvězit pravidla pro vystavování daňových dokladů pro jednotlivé typy obchodů, pro podávání daňových přiznání, souhrnných hlášení a kontrolních hlášení, vedení záznamní evidence a pochopit jejich vzájemné vazby. Přednáška obsahuje i informace o chystaných novelizacích v oblasti DPH.

Obsah

 • Vývoj legislativy v oblasti DPH, aktuální stav v roce 2016/2017
 • Novelizace 2017 (datum uskutečnění zdanitelného plnění, zdaňování záloh, finanční leasing, manka, nároky na odpočet daně, reverse charge, nespolehlivé osoby a další témata)
 • Povinnosti z titulu DPH - daňové přiznání, kontrolní hlášení, souhrnné hlášení – forma a struktura podání, lhůty a sankce včetně novelizace 2016/2017, druhy podání (řádné, opravné, dodatečné/následné) a jejich vzájemná souvislost
 • Záznamní evidence – obsah a vazba na daňové přiznání, kontrolní hlášení a souhrnné hlášení
 • Typy plnění (dodání zboží vs poskytnutí služby, tuzemská vs přeshraniční plnění, přijatá vs uskutečněná plnění, zdanitelná vs osvobozená plnění) a jejich vykazování v kontrolním hlášení a daňovém přiznání, nejčastější chyby
 • Daňové doklady pro jednotlivé typy plnění, pravidla pro vystavování, náležitosti, lhůty
 • Režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku, jeho specifika a změny.
 • Kontrolní vazby v DPH

 • OBJEDNAT: DPH - pravidla fakturace v roce 2018

  Lektor

  Ing. Michaela Strnadová

  Daňový poradce
  Vzdělání: VŠE, obor daně a finanční kontrola, účetnictví a finanční řízení podniků
  Praxe: v současnosti Consultant, oddělení DPH, Deloitte Advisory manažer oddělení DPH, TPA Horwath TAX ( 2008 - 2012)
  Diskuse ke kurzu: DPH - pravidla fakturace v roce 2018
  Máte k tématu co říci? Zapojte se. Pravidla diskuze naleznete zde.
   

tato akce již proběhla

lektor

Ing. Michaela Strnadová

termín

11.11.2016
09:00 - 14:00

místo konání

Novotného lávka 5, Praha 1

cena

hodnocení

hodnocení 0
počet hodnocení: 0
 

tagyuložit do kalendáře