Semináře a kurzy - účetnictví a daně
Zde můžete zkusit najít co Vás zajímá
Objednáno kurzů zobrazit objednávku

DPH - MEZINÁRODNÍ OBCHOD - TEORIE

Určeno pro

Účetní, auditory, ekonomy, finanční ředitele, daňové poradce a všechny zájemce, kterých se dotýká problematika uplatňování DPH v mezinárodním obchodě a kteří chtějí získat ucelený přehled o legislativní úpravě i praktických aspektech mezinárodních transakcí z pohledu DPH a jejich souvislostech.

Cíl školení

Cílem přednášky je výklad pravidel DPH a způsobu jejich uplatnění v mezinárodních obchodech v návaznosti na tuzemskou i evropskou legislativu. Přednáška objasňuje principy uplatňování DPH v přeshraničních obchodech se zbožím, v přeshraničním poskytování a přijímání služeb a dále v komplexních nebo kombinovaných transakcích, a to jak ve vztahu k EU, tak ve vztahu k zemím mimo EU. Přednáška zahrnuje výklad relevantní legislativy a způsob její aplikace v konkrétních transakcích. Zaměřuje se praktické aspekty mezinárodních transakcí a problematické či rizikové oblasti mezinárodního obchodu z pohledu DPH.  

Přednáška zahrnujevždy i upozornění na plánované legislativní změny, judikaturu, výklady GFŘ a závěry z koordinačních výborů KDP.

Na tuto přenášku navazuje školení DPH v mezinárodním obchodě – příklady, kde je uvedená problematika procvičována na konkrétních příkladech z praxe. Účastníci však mohou volit obě nebo pouze jedno z uvedených školení dle vlastních potřeb.

Obsah

 • Stav a vývoj legislativy ČR a EU v oblasti přeshraničních obchodů
 • Základní principy uplatňování DPH a nejčastější praktické chyby
 • DPH, Intrastat a celní předpisy v přeshraničních obchodech
 • Dodání zboží do EU, vymezení, podmínky pro uplatnění osvobození, vykazování v daňovém přiznání, souhrnném hlášení a Intrastatu, daňové doklady
 • Pořízení zboží z EU, vymezení, způsob zdanění ve vazbě na určení místa plnění a riziko registrace v jiných členských státech, vykazování v daňovém přiznání a Intrastatu, daňové doklady
 • Přemístění vlastního majetku v rámci EU a jeho dopady, režim DPH a vykazování v daňovém přiznání a Intrastatu
 • Speciální režimy při obchodování se zbožím v EU – zjednodušení pro konsignační sklady (podmínky uplatnění a způsob použití), zjednodušení pro třístranné obchody (podmínky uplatnění a způsob použití)
 • Zasílání zboží, vymezení a způsob uplatnění DPH
 • Vývoz zboží do zemí mimo EU, podmínky pro osvobození od DPH, návaznosti na celní předpisy, daňové doklady
 • Dovoz zboží ze zemí mimo EU, způsob uplatnění DPH, návaznosti na celní předpisy, určení základu daně, daňové doklady
 • Dodání zboží s instalací nebo montáží, vymezení, způsob uplatnění DPH, riziko registrace v jiných státech
 • Uplatňování DPH při poskytování a přijímání služeb – základní principy a nejčastějších chyby
 • Druhy služeb a jejich zdanění, určení místa plnění a způsob uplatnění DPH, riziko registrace v jiných členských státech
 • Vykazování v daňovém přiznání a souhrnném hlášení, daňové doklady
 • Přefakturace služeb a nejčastější chyby

 • OBJEDNAT: DPH - MEZINÁRODNÍ OBCHOD - TEORIE

  Lektor

  Ing. Michaela Strnadová

  Daňový poradce
  Vzdělání: VŠE, obor daně a finanční kontrola, účetnictví a finanční řízení podniků
  Praxe: v současnosti Consultant, oddělení DPH, Deloitte Advisory manažer oddělení DPH, TPA Horwath TAX ( 2008 - 2012)
  Diskuse ke kurzu: DPH - MEZINÁRODNÍ OBCHOD - TEORIE
  Máte k tématu co říci? Zapojte se. Pravidla diskuze naleznete zde.
   

tato akce již proběhla

lektor

Ing. Michaela Strnadová

termín

07.06.2013
09:00 - 14:00

místo konání

učebna NOTIA, Mánesova 28, Praha 2

cena

 

tagyuložit do kalendáře