Semináře a kurzy - účetnictví a daně
Zde můžete zkusit najít co Vás zajímá
Objednáno kurzů zobrazit objednávku

DPH TUZEMSKO OD 1.7.2017 /2018 - TEORIE A PŘÍKLADY

Určeno pro

Účetní, ekonomy, auditory, finanční ředitele a všechny zájemce, kteří potřebují získat ucelený přehled o problematice DPH, osvěžit, utřídit nebo prověřit svoje znalosti a dále všechny zájemce, kteří řeší způsob uplatňování DPH ve své každodenní praxi.

Cíl školení

Přednáška obsahuje výklad aktuálního stavu legislativy platné v roce 2017 včetně informací o připravovaných novelizacích a změnách v uplatňování DPH pro rok 2018, objasnění problematických oblastí a výklad publikovaných informací GFŘ. Přednáška propojuje teoretické základy s praktickými příklady s cílem rozvinout schopnost účastníků identifikovat rizika a usnadnit orientaci v legislativě. Přednáška zahrnuje upozornění na problematické nebo rizikové oblasti při uplatňování DPH, je doplněna praktickými příklady a zohledňuje vždy i výklady GFŘ a závěry z koordinačních výborů KDP.

Obsah

9.00 - 13.00 I. část

 • Stav legislativy ČR a EU 2017 a připravované novelizace pro rok 2018 (např. DPH v oblasti nemovitostí, kontrolní hlášení)
 • Základní principy při uplatňování DPH a objasnění nejčastějších chyb v každodenní praxi
 • Vymezení předmětu daně - druhy plnění, jejich rozlišování a dopady (dodání zboží, poskytnutí služeb, pořízení a dovoz zboží); bezúplatná plnění (dárky, obchodní vzorky, manka)
 • Vymezení místa plnění a jeho význam v DPH
 • Povinnost přiznat daň - určení data uskutečnění plnění, zdaňování záloh a změny provedené novelou k 1.7.2017, informace GFŘ a její výklad a problematické oblasti
 • Stanovení základu daně a opravy základu daně (slevy, bonusy, chybně vystavené doklady, opravné daňové doklady a kontrolní hlášení)
 • Zdanitelná a osvobozená plnění; osvobození od DPH s nárokem a bez nároku na odpočet – rozlišování, nejčastější praktické případy; sazby daně
 • Daňové doklady
 • Režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku a jeho změny od 1.7.2017, informace GFŘ a její výklad

14.00 - 18.00 II. část

 • Nárok na odpočet daně, podmínky pro vznik a uplatnění (období, daňové doklady, důkazní povinnost plátců daně), změny od 1.7.2017
 • Krácení nároku na odpočet daně, důvody a způsob krácení (služební auta pro soukromé účely, subjekty s povinností krátit odpočet daně koeficientem), změny od 1.7.2017, manko a DPH od 1.7.2017, informace GFŘ a její výklad a problematické oblasti
 • Administrativa a správa daně – daňová tvrzení v DPH, daňové přiznání, souhrnné hlášení a kontrolní hlášení (forma, obsah, podávání, sankce)
 • Ručení za nezaplacenou daň a zajištění daně, změny od 1.7.2017, aktuální judikatura
 • Prostor pro dotazy a aktuální témata z praxe (judikatura, koordinační výbory atd.)

 • OBJEDNAT: DPH TUZEMSKO OD 1.7.2017 /2018 - TEORIE A PŘÍKLADY

  Lektor

  Ing. Michaela Strnadová

  Daňový poradce
  Vzdělání: VŠE, obor daně a finanční kontrola, účetnictví a finanční řízení podniků
  Praxe: v současnosti Consultant, oddělení DPH, Deloitte Advisory manažer oddělení DPH, TPA Horwath TAX ( 2008 - 2012)
  Diskuse ke kurzu: DPH TUZEMSKO OD 1.7.2017 /2018 - TEORIE A PŘÍKLADY
  Máte k tématu co říci? Zapojte se. Pravidla diskuze naleznete zde.
   

tato akce již proběhla

lektor

Ing. Michaela Strnadová

termín

21.09.2017
09:00 - 18:00

místo konání

Novotného lávka 5, Praha 1

cena

 

tagyuložit do kalendáře