Semináře a kurzy - účetnictví a daně
Zde můžete zkusit najít co Vás zajímá
Objednáno kurzů zobrazit objednávku

DPH v neziskové organizaci + aktuality

Určeno pro

Všechny nestátní i státní neziskové organizace, tedy jak pro všechny nestátní organizace, které nebyly zřízeny za účelem podnikání, tj. zejména spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, nadace a nadační fondy, církevní organizace, svazy a jiné typy sdružení, školské právnické osoby, veřejné výzkumné instituce, veřejné vysoké školy, politické strany …. a též pro státní organizace, tedy zejména příspěvkové organizace, územně samosprávné celky apod.

Cíl školení

Jste nestátní nebo státní nezisková organizace a kladete si následující otázky?

 • Týká se činností naší organizace DPH?
 • Mám opravdu povinnost platit DPH v případě přijetí služby ze zahraničí i když nejsem plátce DPH? Ve kterých případech jako neplátce musím odvést DPH?
 • Které příjmy se započítávají do obratu pro určení plátcovství DPH a které nikoliv?
 • Může být plátcovství DPH pro neziskovou organizaci výhodné?
 • Pokud jsem plátcem, z kterých činností musím DPH odvádět a ze kterých nákladů a jakým způsobem mohu nárokovat DPH? Jak funguje nárokování DPH prostřednictvím koeficientu?
 • Co bychom měli vědět o kontrolním hlášení?

Pak právě pro Vás je určen tento seminář, jehož cílem je seznámit účastníky s legislativní úpravou DPH relevantní pro neziskové organizace v roce 2017/2018.

Seminář bude jednak zaměřen na povinnosti neziskových organizací neplátců a dále pak na práci s různými druhy plnění či obecně s různými činnostmi neziskových organizací jak u neplátců, tak u plátců. Na konkrétních příkladech budou probrány postupy v oblasti DPH relevantní pro činnosti typické v neziskové organizaci. Bude dostatečný prostor pro individuální dotazy.

Obsah

 • Základní informace o aktuálním stavu legislativy v oblasti DPH
 • Ekonomická versus neekonomická činnost
 • Činnosti NNO, které vedou k plátcovství DPH
 • Osoba povinná k dani, Osoba registrovaná k dani, Plátce DPH
 • V jakých případech musí i neplátce odvést DPH? Přijetí služby ze zahraničí neziskovou organizací. Jak v těchto případech postupovat.
 • Místo plnění při prodeji či nákupu zboží – v tuzemsku, EU, třetí země
 • Místo plnění při poskytování či přijetí služeb, pronájmu – v tuzemsku, EU, třetí země
 • Systém reverse charge – kdy a jak se uplatňuje
 • Pronájem, sociální služby, vzdělávání, sportovní činnost, organizace koncertů, výstav, pracovní dílny a jiné typické činnosti neziskové organizace – dopad na DPH
 • Zvláštní režimy DPH
 • Osvobozená plnění specifická pro neziskové organizace
 • Odpočet v poměrné výši, odpočet v krácené výši (práce s koeficientem)

OBJEDNAT: DPH v neziskové organizaci + aktuality

Lektor

Ing. Tomáš Doležel

22HLAV s.r.o. , partner
Vzdělání: Vysoká škola ekonomická Praha, obory Bankovnictví a pojišťovnictví, Daně v podnikání; Daňový poradce registrovaný Komorou daňových poradců, č. 4807
Praxe: 22HLAV s.r.o. , partner
Diskuse ke kurzu: DPH v neziskové organizaci + aktuality
Máte k tématu co říci? Zapojte se. Pravidla diskuze naleznete zde.
 

tato akce již proběhla

lektor

Ing. Tomáš Doležel

termín

17.04.2018
09:00 - 14:00

místo konání

Novotného lávka 5, Praha 1

cena

hodnocení

hodnocení 5
počet hodnocení: 27
 

tagyuložit do kalendáře