Semináře a kurzy - účetnictví a daně
Zde můžete zkusit najít co Vás zajímá
Objednáno kurzů zobrazit objednávku

Elektronická evidence tržeb a prokazování původu majetku

Určeno

Seminář je určen pro podnikatele (fyzické či právnické osoby), účetní, daňové poradce, ekonomy, a další subjekty, které budou mít povinnost elektronicky evidovat tržby anebo je se jich může týkat povinnost prokázat původ majetku (podat majetkové přiznání).

Část věnovaná elektronické evidenci tržeb bude speciálně zaměřena na zkušenosti z fungování systému evidence pro první skupinu (stravování, ubytování) a na start druhé skupiny (maloobchod, velkoobchod).

Cíl

Cílem první části semináře je komplexní seznámení účastníků s problematikou nových povinností souvisejících s elektronickou evidencí tržeb, a to od povinností ve vztahu ke správci daně (před zahájením evidování a při evidování tržeb) přes povinnosti k zákazníkům (tisk stvrzenky s jednoznačným kódem) až po řešení kritických situací (výpadky proudu, porucha zařízení apod.).

Druhá část semináře poté poskytne ucelený pohled na nové nástroje správce daně v souvislosti s snižováním daňové kriminality - na problematiku prokázání původu majetku a podání majetkového přiznání. V této části se výklad zaměří zejména na rozbor práv a povinností s tím spojených, ať již ze strany daňového poplatníka anebo správce daně.

Cílem obou částí je přinést co nejaktuálnější informace, proto bude obsah a výklad přizpůsoben aktuálnímu vývoji legislativy v době konání semináře.

Obsah

část 1. - elektronická evidence tržeb:

 • vymezení evidované tržby a formálních náležitostí pro její evidování, problematika rozhodného příjmu a výjimky (tržby vyloučené z evidování)
 • způsoby evidování tržby (základní a zjednodušený režim, informační a oznamovací povinnost poplatníka, pověření k evidování pro jiný subjekt)
 • kdy začít evidovat tržby (rozbor podle oboru podnikání či kombinace oborů působnosti)
 • jak začít evidovat tržby (postup před a po zahájení evidování tržeb)
 • řešení problémů, které mohou nastat (problematika oprav, nefunkčnosti komunikačních prostředků apod.)
 • ostatní (správní delikty, závazné posouzení apod.)
 • souvisejí úpravy v zákoně o daních z příjmů (účtenková loterie a výhry z ní, sleva na dani pro fyzické osoby)
 • související změny v zákoně o DPH (aplikace snížené sazby u stravovacích služeb)

část 2. - prokazování původu majetku:

 • výzva k prokázání majetku (předpoklady pro její aplikaci správcem daně, možné způsoby prokázání, rozbor souvisejících správních úkonů správce daně a daňového subjektu)
 • daň stanovená podle pomůcek zvláštním způsobem (za jakých podmínek, jakým způsobem, související sankce)
 • majetkové přiznání (předpoklady pro výzvu správce daně k jeho podání, náležitosti majetkového přiznání, co hlásit a co nikoliv a další).

Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn aktuálními stanovisky GFŘ a MF k dané problematice.

Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn aktuálními stanovisky GFŘ a MF k dané problematice.

Pro účastníky semináře bude k dispozici podkladový materiál. V průběhu semináře budou zodpovězeny konkrétní dotazy účastníků.


OBJEDNAT: Elektronická evidence tržeb a prokazování původu majetku

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

Daňový poradce
Vzdělání: Daňový poradce ev.č. 1547,
Praxe: odborný lektor, daňový poradce
Publikace: Daňově uznatelné náklady (Verlag Dashofer)  Tabulky a informace pro daně a podnikání (ASPI) Meritum Daně (ASPI)
Diskuse ke kurzu: Elektronická evidence tržeb a prokazování původu majetku
Máte k tématu co říci? Zapojte se. Pravidla diskuze naleznete zde.
 

tato akce již proběhla

lektor

RNDr. Ivan Brychta

termín

16.10.2012
09:00 - 14:00

místo konání

Novotného lávka 5, Praha 1

cena

 

tagyuložit do kalendáře