Semináře a kurzy - účetnictví a daně
Zde můžete zkusit najít co Vás zajímá
Objednáno kurzů zobrazit objednávku

Články

Auta – využívání pro služební účely
Nehmotný majetek a jeho technické zhodnocení
Osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí
Stanovení záloh na daň z příjmů
Technické zhodnocení nebo oprava
Informační povinnosti firem
Bezúročné zápůjčky poskytnuté zaměstnancům
Přehledy OSVČ o příjmech a výdajích za rok 2017
Technické zhodnocení majetku provedené nájemcem
Odčitatelná položka na podporu výzkumu a vývoje
Daňový řád - sankce
Paušální výdaje OSVČ za rok 2017
Změny v daních z příjmů 2018 – zejména pro zaměstnance
Změny v EET od 1. 3. 2018
Daň z nemovitých věcí 2018
Stravné a náhrady jízdních výdajů v roce 2018
Minimální zálohy OSVČ na zdravotní pojištění 2018
 
další lektor