Semináře a kurzy - účetnictví a daně
Zde můžete zkusit najít co Vás zajímá
Objednáno kurzů zobrazit objednávku

Mezinárodní účetní standardy IFRS

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví, anglicky International Financial Reporting Standards (IFRS) je soubor standardů, které vydává Rada pro mezinárodní účetní standardy, upravujících sestavování a prezentaci finančních výkazů účetní závěrky. Hlavním cílem vytvoření těchto standardů je harmonizace účetnictví, která směřuje k dosažení srovnatelnosti účetních závěrek v celosvětovém rozsahu. V souladu se standardy IAS/IFRS jsou povinny vykazovat své konsolidované účetní výkazy společnosti kotované na veřejně obchodovatelné burze Evropské unie.

IFRS - úvod, účetní závěrka, účetní metody

Ing. Daniel Horad
Novotného lávka 5, Praha 1
26.03.2019, 09:00 - 14:00
1.900 Kč (bez DPH) bodů: 0

IFRS - tržby, zásoby, účetní metody

Ing. Daniel Horad
Novotného lávka 5, Praha 1
04.04.2019, 09:00 - 16:00
2.200 Kč (bez DPH) bodů: 0