Semináře a kurzy - účetnictví a daně
Zde můžete zkusit najít co Vás zajímá
Objednáno kurzů zobrazit objednávku

Jak uzavírat smlouvy po 1.1.2014 a jak dosáhnout splnění pohledávek

Tento seminář je součástí cyklu přednášek Rekodifikace občanského a obchodního práva v podnikatelské sféře.


Určeno

Seminář je určen pro pracovníky ekonomických útvarů, účetní, daňové poradce a auditory. Cílem semináře je tuto "neprávnickou veřejnost" seznámit se základy právní úpravy nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích, a to s vazbou na novou účetní a daňovou úpravu.

Cíl semináře

Cílem semináře není probírat složité právní konstrukce, ale připravit účastníky na podnikatelský život v novém právním prostřed.Témata jednotlivých seminářů jsou přitom naplánována tak, aby pokryla regulaci všech základních oblastí podnikatelského života.

Nový občanský zákoník přinese v této oblasti podnikatelům řadu zjednodušení, ale i nové povinnosti. Přínosem je, že od 1. 1. 2014 již nebude muset podnikatel při uzavírání smlouvy zkoumat, zda je protistranou jiný podnikatel nebo spotřebitel (a podle toho volit příslušný smluvní typ v obchodním nebo občanském zákoníku); na výjimky bude upozorněno. Na druhou stranu ukládá nový občanský zákoník stranám řadu povinností ještě dříve, než dojde k uzavření smlouvy (například povinnost sdělit druhé straně řadu informací již při jednání o uzavření smlouvy či případná povinnost nahradit druhé smluvní straně škodu v případě, že smlouva není uzavřena). Při samotném procesu uzavírání smlouvy je úprava volnější než dosud. Rozsáhlejší jsou ale možnosti zrušení smlouvy po jejím uzavření (například při změně okolností či v případě tzv. neúměrného zkrácení).

V rámci semináře tak bude pojednáno zejména o:

  • Jednání za podnikatele při uzavírání smlouvy
  • Povinnostech před uzavřením smlouvy
  • Formě smluv
  • Formulářových smlouvách a obchodních podmínkách
  • Smluvní pokutě a dalších možnostech zajištění
  • Důsledcích vadně uzavřených smluv
  • Změnách v kupní smlouvě, nájemní smlouvě a smlouvě o dílo

Více o vzdělávacím cyklu Rekodifikace občanského a obchodního práva


OBJEDNAT: Jak uzavírat smlouvy po 1.1.2014 a jak dosáhnout splnění pohledávek

Lektor

Mgr. Kryštof Kobeda

Bnt attorneys-at-law s.r.o.
Vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Praxe: Zaměstnanec bnt attorneys-at-law s.r.o. - právník

Mgr. Libor Ulovec

Advokát,bnt attorneys-at-law
Vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Praxe: spolupracující advokát bnt attorneys-at-law s.r.o. praxe u mezinárodních advokátních kanceláří udělena certifikace České Advokátní Komory k poskytování mediátorských služeb vedoucích k mimosoudnímu urovnání civilních a obchodních sporů.
Diskuse ke kurzu: Jak uzavírat smlouvy po 1.1.2014 a jak dosáhnout splnění pohledávek
Máte k tématu co říci? Zapojte se. Pravidla diskuze naleznete zde.
 

tato akce již proběhla

lektor

Mgr. Kryštof KobedaMgr. Libor Ulovec

termín

24.09.2013
09:00 - 14:00

místo konání

Novotného lávka 5, Praha 1

cena

hodnocení

hodnocení 0
počet hodnocení: 0
 

tagyuložit do kalendáře