Semináře a kurzy - účetnictví a daně
Zde můžete zkusit najít co Vás zajímá
Objednáno kurzů zobrazit objednávku

Leasing

Leasing, česky pronájem, je smluvní vztah mezi pronajímatelem a nájemcem. Leasing může mít 2 formy:

  • a) operativní leasing, kterému říkáme jen pronájem
  • b) finanční leasing, kterému říkáme leasing

Operativní leasing je běžný nájemní vztah, jeho hlavní charakteristikou je, že po ukončení nájemní smlouvy nájemce vrací pronajímateli majetek zpět. Naproti tomu finanční leasing je právní vztah mezi pronajímatelem a nájemcem, v němž po skončení leasingu přechází pronajatý majetek do vlastnictví nájemce. Jaké podmínky musí být splněny, aby splátky operativního pronájmu nebo finančního leasingu byly daňově uznatelnými náklady, vám objasníme právě na našich seminářích.

Aktuálně nenabízíme žádný seminář věnovaný tomuto tématu. Pokud si nevyberete jinou vzdělávací akci z našeho katalogu, kontaktujte nás a my vám odpovídající kurz doporučíme.