Semináře a kurzy - účetnictví a daně
Zde můžete zkusit najít co Vás zajímá
Objednáno kurzů zobrazit objednávku

Majetek v podmínkách roku 2014 a 2015

Určeno

Seminář je vhodný pro ekonomy, účetní, daňové poradce, podnikatele a další osoby, které v rámci své podnikatelské činnosti používají odpisovaný majetek a mají zájem se seznámit se všemi možnostmi, ale i úskalími, které daňové a účetní zákony pro majetek a jeho odpisování přinášejí, a to v aktuální podobě pro rok 2014 i s výhledem pro rok 2015.

Cíl semináře

Cílem semináře je komplexní rozbor problematiky hmotného a nehmotného majetku z pohledu daní a účetnictví, se zaměřením zejména na správné určení vstupní ceny a souvisejících odpisů, a to se zdůrazněním novinek jak pro rok 2014, tak pro rok 2015 (v návaznosti na vývoj legislativy).

Obsah:

  • vymezení hmotného a nehmotného majetku (dlouhodobý, drobný, rozdílné hranice v účetním a daňovém pojetí, technické zhodnocení daňově a účetně)
  • vstupní cena a její určení (pro účely daňové i účetní, vyvolaná investice a další)
  • účetní odpisy (zásady pro účetní odpisování, způsob odpisování, odpisový plán)
  • daňové odpisy hmotného majetku (vymezení odpisovatele, odpisovaný a neodpisovaný majetek, daňové odpisové skupiny, příloha č. 1 zákona vč. změn od roku 2014 a připravovaných oprav pro rok 2015, přeřazování majetku, rovnoměrně a zrychlené odpisy a jejich srovnání, daňové odpisy ve speciálních případech)
  • nehmotný majetek (odpis v případě technického zhodnocení, způsob odpisování)
  • daňové odpisy ve speciálních případech (prodej majetku, transformace, pokračování v odpisování, postup při vyřazení majetku z účetního a daňového hlediska, účetní a daňová zůstatková cena, vyčíslení rozdílu, manka, škody)
  • zachycení majetku a jeho odpisů v daňových přiznáních a v účetní závěrce
  • dlouhodobý majetek z pohledu DPH (vymezení, problematika úpravy odpočtu a vyrovnání v případě krácení nároku na odpočet koeficientem, dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností)
  • další související problematika (např. zásady tvorby rezervy na opravy majetku a další)
  • očekávané novinky pro rok 2015 (změny v příloze č. 1 s možností použití i pro rok 2014, postup při vypořádání práva stavby, právo stavby u FO nevedoucí účetnictví, vstupní cena vkládaného majetku a další v návaznosti na vývoj legislativy).

Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn aktuálními stanovisky GFŘ a MF k dané problematice. Rovněž budou zdůrazněny aktuální postupy od roku 2014 ve srovnání s předchozím stavem a výhled na rok 2015 podle aktuálního stavu legislativy v době konání semináře.

Pro účastníky semináře bude k dispozici podkladový materiál. V průběhu semináře budou zodpovězeny konkrétní dotazy účastníků.


OBJEDNAT: Majetek v podmínkách roku 2014 a 2015

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

Daňový poradce
Vzdělání: Daňový poradce ev.č. 1547,
Praxe: odborný lektor, daňový poradce
Publikace: Daňově uznatelné náklady (Verlag Dashofer)  Tabulky a informace pro daně a podnikání (ASPI) Meritum Daně (ASPI)
Diskuse ke kurzu: Majetek v podmínkách roku 2014 a 2015
Máte k tématu co říci? Zapojte se. Pravidla diskuze naleznete zde.
 

tato akce již proběhla

lektor

RNDr. Ivan Brychta

termín

30.06.2011
09:00 - 14:00

místo konání

Učebna Notia, Mánesova 28, Praha 2

cena

hodnocení

hodnocení 0
počet hodnocení: 0
 

tagyuložit do kalendáře