Semináře a kurzy - účetnictví a daně
Zde můžete zkusit najít co Vás zajímá
Objednáno kurzů zobrazit objednávku

Mzdová problematika komplet

Určeno

Začínajícím a mírně pokročilým mzdovým účetním, personalistům, kteří potřebují s jistotou ovládat mzdovou problematiku komplet.

Cíl školení

Seznámit posluchače se základy mzdové problematiky (základní zásady stanovení výše mzdy a jejich náhrad podle zákoníku práce, pojistného na sociální a zdravotní pojištění, důchodového a nemocenského pojištění, daně z příjmu ze závislé činnosti), a to vše ve znění k 1. 1. 2015. Seminář je složen z 2 dnů teoretické přípravy a 2 dnů praktického procvičování. Výuku v jednotlivých dnech je možné absolvovat samostatně.

Obsah

Školení je možné si objednat jako celek 4 dnů za zvýhodněnou cenu: 6.000Kč + dph, nebo jako jednotlivé dny dle Vašich potřeb a preferencí za cenu 1.800Kč + dph.

Termíny konání v roce 2015: 28.4. + 5.5. + 12.5. + 19.5.

1.den – 28.4.

 • Nárok na mzdu a její složky
 • Mzdová kompenzace práce přesčas, ve svátek, náhradní volno za práci přesčas a ve svátek, příplatky za práci v noci, sobotu a neděli  
 • Průměrný výdělek, zásady pro jeho používání, výpočet průměrného výdělku
 • Dovolená, podmínky vzniku práva na dovolenou, pravidla pro její poskytování a čerpání dovolené, délka dovolené, výpočet náhrady mzdy za dovolenou
 • Srážky ze mzdy
 • Daň z příjmů ze závislé činnosti, stanovení záloh na daň ze mzdy zaměstnanců, uplatňování a prokazování měsíčních slev na dani

2.Den - 5.5.

 • Praktické příklady k procvičování teoretických oblastí, s nimiž byli posluchači seznámeni v prvním dni semináře

3.Den - 12.5.

 • Nemocenské pojištění, včetně náhrady mzdy při pracovní neschopnosti (dále jen NP) – rozsah působnosti, účast na pojištění, okruh pojištěných osob, podmínky účasti zaměstnanců na pojištění, pojištění při zaměstnání malého rozsahu, pojištění zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce, souběh pojištění z více zaměstnání, vynětí zaměstnanců z pojištění, obecné podmínky nároku na dávky (rozhodné období, vyměřovací základ a ochranná lhůta), druhy dávek a jejich výplata
 • Pojistné na sociální zabezpečení (dále jen SZ) – poplatníci pojistného, pojistné, vyměřovací základ, rozhodné období, sazby pojistného, odvod pojistného, maximální vyměřovací základ, placení pojistného, penále promlčení pojistného, přeplatek na pojistném
 • Důchodové pojištění (dále jen DP) – rozsah působnosti, účast na pojištění a okruh pojištěných osob, podmínky účasti na pojištění, náhradní doba pojištění, výpočtový základ, druhy důchodů a jejich výše, společná ustanovení o DP
 • Zdravotní pojištění (dále jen ZP) – osobní rozsah ZP, vznik a zánik ZP, plátci pojistného ZP, kategorie pojištěnců, povinnost platit pojistné, práva a povinnosti plátců pojistného, výše pojistného, vyměřovací základ a minimální vyměřovací základ, rozhodné období, odvod pojistného, způsob placení pojistného, penále, promlčení pojistného na ZP

4.Den - 19.5.

 • Praktické příklady k procvičování teoretických oblastí, s nimiž byli posluchači seznámeni v třetím dni semináře
 

OBJEDNAT: Mzdová problematika komplet

Lektor

Ing. Marie Hajšmanová

Znalkyně v oboru mezd
Vzdělání: VŠE
Praxe: Ing. Marie Hajšmanová, auditorská kancelář Valenta-Nocar s.r.o., znalkyně v oboru mezd a účetnictví

Vlasta Nováčková


Praxe: Vlasta Nováčková, účetní poradkyně se zaměřením na sociální a zdravotní pojištění
Diskuse ke kurzu: Mzdová problematika komplet
Máte k tématu co říci? Zapojte se. Pravidla diskuze naleznete zde.
 

tato akce již proběhla

lektor

Ing. Marie HajšmanováVlasta Nováčková

termín

17.06.2013
09:00 - 14:00

místo konání

Novotného lávka 5, Praha 1

cena

hodnocení

hodnocení 0
počet hodnocení: 0
 

tagyuložit do kalendáře