Semináře a kurzy - účetnictví a daně
Zde můžete zkusit najít co Vás zajímá
Objednáno kurzů zobrazit objednávku

Mzdová problematika - pojištění komplet

Určeno

Začínajícím a mírně pokročilým mzdovým účetním, personalistům, kteří potřebují znát základy mzdové problematiky komplet.

Cíl školení

Seznámit posluchače se základy mzdové problematiky (pojistné na sociální a zdravotní pojištění, důchodového a nemocenského pojištění) pomocí příkladů, které budou řešeny kolektivní formou v menší skupině účastníků. Ujistíte se, že teoretické znalosti dokážete úspěšně používat v praxi. Pomocí příkladů účastníci získají jistotu, že výkladu porozuměli a mohou své znalosti použít v praxi.

Obsah

Problematika příkladů vychází z těchto oblastí:

 • Nemocenské pojištění, včetně náhrady mzdy při pracovní neschopnosti (dále jen NP) – rozsah působnosti, účast na pojištění, okruh pojištěných osob, podmínky účasti zaměstnanců na pojištění, pojištění při zaměstnání malého rozsahu, pojištění zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce, souběh pojištění z více zaměstnání, vynětí zaměstnanců z pojištění, obecné podmínky nároku na dávky (rozhodné období, vyměřovací základ a ochranná lhůta), druhy dávek a jejich výplata
 • Pojistné na sociální zabezpečení (dále jen SZ) – poplatníci pojistného, pojistné, vyměřovací základ, rozhodné období, sazby pojistného, odvod pojistného, maximální vyměřovací základ, placení pojistného, penále promlčení pojistného, přeplatek na pojistném
 • Důchodové pojištění (dále jen DP) – rozsah působnosti, účast na pojištění a okruh pojištěných osob, podmínky účasti na pojištění, náhradní doba pojištění, výpočtový základ, druhy důchodů a jejich výše, společná ustanovení o DP
 • Zdravotní pojištění (dále jen ZP) – osobní rozsah ZP, vznik a zánik ZP, plátci pojistného ZP, kategorie pojištěnců, povinnost platit pojistné, práva a povinnosti plátců pojistného, výše pojistného, vyměřovací základ a minimální vyměřovací základ, rozhodné období, odvod pojistného, způsob placení pojistného, penále, promlčení pojistného na ZP

 • OBJEDNAT: Mzdová problematika - pojištění komplet

  Lektor

  Vlasta Nováčková


  Praxe: Vlasta Nováčková, účetní poradkyně se zaměřením na sociální a zdravotní pojištění
  Diskuse ke kurzu: Mzdová problematika - pojištění komplet
  Máte k tématu co říci? Zapojte se. Pravidla diskuze naleznete zde.
   

tato akce již proběhla

lektor

Vlasta Nováčková

termín

23.06.2015
09:00 - 14:30

místo konání

Novotného lávka 5, Praha 1

cena

hodnocení

hodnocení 0
počet hodnocení: 0
 

tagyuložit do kalendáře