Semináře a kurzy - účetnictví a daně
Zde můžete zkusit najít co Vás zajímá
Objednáno kurzů zobrazit objednávku

Náklady - speciál pohledem účetnictví a daní

Určeno

Seminář je vhodný pro ekonomy, účetní, daňové poradce, podnikatele a další osoby, které řeší otázku, co je a co není daňovým nákladem a jak promítnout tyto skutečnosti v daňovém přiznání.

Cíl

Cílem semináře je komplexní rozbor nákladů z pohledu jejich daňového, případně i účetního režimu, a to se zdůrazněním změn v roce 2017.

Obsah

 • daňové náklady - základní podmínky pro vznik daňového nákladu, rozdíl v daňovém a účetním pojetí nákladů, jejich časové rozlišení
 • hmotný a nehmotný majetek – odpisy, zůstatková cena, technické zhodnocení versus opravy
 • finanční majetek/majetkové účasti (náklad při prodeji)
 • náklady u nájmu a finančního leasingu
 • daňové rezervy a náklady ve spojení s pohledávkami (opravné položky, odpis, postoupení, smluvní pokuty)
 • náklady související se zaměstnanci (pojistné hrazené zaměstnavatelem, závodní stravování, cestovní náhrady a další)
 • náklady na dopravu (u OSVČ, paušální výdaj na dopravu)
 • daně coby daňový či nedaňový náklad
 • manka a škody
 • finanční náklady z úvěrových finančních nástrojů (úroky z úvěrů a zápůjček)
 • příklady dalších daňových a nedaňových nákladů (reklama, reprezentace, odstupné a další)
 • vyčíslení rozdílů mezi daněmi a účetnictvím při úpravě účetního výsledu hospodaření na daňový (základní pravidla a postupy podle § 23 ZDP v příkladech ve vztahu k daňovým a nedaňovým nákladům).

Při výkladu budou zdůrazněny novinky roku 2017, vč. srovnání s předchozím stavem. Rovněž budou probrána aktuálními stanoviska a výklady GFŘ a MF k dané problematice.

Pro účastníky semináře bude k dispozici podkladový materiál. V průběhu semináře budou zodpovězeny konkrétní dotazy účastníků k dané problematice.


OBJEDNAT: Náklady - speciál pohledem účetnictví a daní

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

Daňový poradce
Vzdělání: Daňový poradce ev.č. 1547,
Praxe: odborný lektor, daňový poradce
Publikace: Daňově uznatelné náklady (Verlag Dashofer)  Tabulky a informace pro daně a podnikání (ASPI) Meritum Daně (ASPI)
Diskuse ke kurzu: Náklady - speciál pohledem účetnictví a daní
Máte k tématu co říci? Zapojte se. Pravidla diskuze naleznete zde.
 

tato akce již proběhla

lektor

RNDr. Ivan Brychta

termín

12.11.2010
09:00 - 14:00

místo konání

Učebna Notia, Mánesova 28, Praha 2

cena

hodnocení

hodnocení 0
počet hodnocení: 0
 

tagyuložit do kalendáře