Semináře a kurzy - účetnictví a daně
Zde můžete zkusit najít co Vás zajímá
Objednáno kurzů zobrazit objednávku

Nemovitosti a jejich nájem pohledem daní a účetnictví aktuálně

Určeno

vlastníkům nemovitostí z řad fyzických i právnických osob, pracovníkům oddělení správy majetku, účetním, ekonomům a dalším osobám, které se zabývají problematikou nemovitostí (nemovitých věcí) a jejich nájmu/pachtu (ať už z pozice pronajímatele/propachtovatele, nebo z pozice nájemce u nájmů, uživatele u finančního leasingu či pachtýře u pachtu).

Cíl semináře

komplexní pohled na účetní a daňovou problematiku nemovitostí a jejich nájmu, pachtu a finančního leasingu v roce 2018, a to z hlediska daně z příjmu, DPH i daně z nemovitých věcí.

Obsah

 • vymezení nemovitých věcí v občanském právu a promítnutí úpravy do daňových zákonů
 • pořizování nemovitého majetku (koupí, na leasing, náklady spojené s pořízením, určení vstupní ceny, vyvolaná investice)
 • možnosti odpisování nemovitých věcí (principy stanovení daňových odpisů, účetní odpisy, vč. metody komponentního odpisování, stanovení odpisů při zvýšení spoluvlastnického podílu a odpisování technického zhodnocení podnájemcem)
 • právo stavby (účtování, uplatnění nákladu v daních z příjmů)
 • nájem (pacht) nemovitých věcí a služby s ním spojené (časové rozlišení, možnosti přefakturace služeb, poskytování vlastních služeb, vyúčtovávání služeb a další)
 • technické zhodnocení versus opravy (odlišení vč. rozdílu v účetním a daňovém pohledu, kdo má povinnost technické zhodnocení a opravy hradit, běžná údržba a drobné opravy)
 • tvorba rezerv na opravy (základní princip, příklady postupu)
 • zdanění příjmů z nájmu (pachtu) nemovitých věcí (zaměření zejména na fyzické osoby, rozdělení příjmů mezi spoluvlastníky jinak než podle výše podílů)
 • uplatňování nákladů v souvislosti s nájmem (další specifické náklady - např. odstupné, jistina, uplatnění výdajů u pronajímatelů - fyzických osob procentem)
 • dodání nemovitých věcí z pohledu DPH (vymezení vybraných nemovitých věcí, zdanitelné plnění versus osvobozené plnění, vliv změny užívání na koeficient pro krácení odpočtu, úprava a vyrovnání koeficientu)
 • nájemné z pohledu DPH (vymezení nájmu vybraných nemovitých věcí, zdanitelné plnění versus plnění osvobozené, zásady pro určení koeficientu a pro krácení plnění na vstupu, den uskutečnění plnění, DPH z přijatých úplat)
 • postup z hlediska DPH při dodání služeb souvisejících s nájmem (poskytnutí služby, přefakturace, vyúčtování z pohledu DPH, den uskutečnění plnění, DPH z přijatých úplat)
 • základní principy daně z nemovitých věcí a daně z nabytí nemovitých věcí (poplatníci, stanovení daně, termíny podávání daňového přiznání, splatnost daně, náklad z titulu platby daně)
 • a další.

Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn aktuálními stanovisky GFŘ a MF k dané problematice.

Rovněž budou zdůrazněny nové či změněné postupy v roce 2018.

Pro účastníky semináře bude k dispozici podkladový materiál. V průběhu semináře budou zodpovězeny konkrétní dotazy účastníků.


OBJEDNAT: Nemovitosti a jejich nájem pohledem daní a účetnictví aktuálně

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

Daňový poradce
Vzdělání: Daňový poradce ev.č. 1547,
Praxe: odborný lektor, daňový poradce
Publikace: Daňově uznatelné náklady (Verlag Dashofer)  Tabulky a informace pro daně a podnikání (ASPI) Meritum Daně (ASPI)
Diskuse ke kurzu: Nemovitosti a jejich nájem pohledem daní a účetnictví aktuálně
Máte k tématu co říci? Zapojte se. Pravidla diskuze naleznete zde.
 

tato akce již proběhla

lektor

RNDr. Ivan Brychta

termín

29.05.2017
09:00 - 14:00

místo konání

Novotného lávka 5, Praha 1

cena

hodnocení

hodnocení 5
počet hodnocení: 19
 

tagyuložit do kalendáře