Semináře a kurzy - účetnictví a daně
Zde můžete zkusit najít co Vás zajímá
Objednáno kurzů zobrazit objednávku

Nemovitosti a jejich nájem v roce 2014

Určeno

Seminář je určen vlastníkům nemovitostí z řad fyzických i právnických osob, pracovníkům oddělení správy majetku, účetním, ekonomům a dalším osobám, které se zabývají problematikou nemovitostí (nemovitých věcí) a jejich nájmu/pachtu (ať už z pozice pronajímatele/propachtovatele, nebo z pozice nájemce u nájmů, uživatele u finančního leasingu či pachtýře u pachtu).

Cíl školení

Cílem semináře je komplexní pohled na účetní a daňovou problematiku nemovitostí a jejich pronájmu (nájmu, pachtu, finančního leasingu) od roku 2014, a to z hlediska daně z příjmu, DPH i daně z nemovitých věcí. Zdůrazněny budou nové daňové vazby na postupy a povinnosti platné od roku 2014 v souvislosti s novým občanským zákoníkem a zákonem č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty.

Obsah

 • vymezení nemovitých věcí v občanském právu od roku 2014 a promítnutí této úpravy do daňových zákonů
 • pořizování nemovitého majetku (koupí, na leasing, náklady spojené s pořízením, určení vstupní ceny, vyvolaná investice)
 • možnosti odpisování nemovitých věcí (principy stanovení daňových odpisů, účetní odpisy, vč. metody komponentního odpisování)
 • nájem (pacht) nemovitých věcí a služby s ním spojené (časové rozlišení, možnosti přefakturace služeb, poskytování vlastních služeb, vyúčtovávání služeb v podmínkách od roku 2014 a související daňové aspekty)
 • technické zhodnocení versus opravy (základní odlišení, možnosti v případě, kdy technické zhodnocení či opravy provádí nájemce, a to buď se započtením nebo bez započtení na nájemné, technické zhodnocení v účetním pojetí a z pohledu DPH)
 • tvorba rezerv na opravy (základní princip, příklady postupu)
 • zdanění příjmů z nájmu (pachtu) nemovitých věcí (zaměření zejména na fyzické osoby, rozdělení příjmů mezi spoluvlastníky jinak než podle výše podílů)
 • uplatňování nákladů v souvislosti s nájmem (další specifické náklady – např. odstupné, jistina, uplatnění výdajů u pronajímatelů - fyzických osob procentem)
 • nemovité věci z pohledu DPH (kdy jde o zdanitelné plnění a kdy o plnění osvobozené, speciality postupu od roku 2014, zásady pro určení koeficientu a pro krácení plnění na vstupu, den uskutečnění plnění, DPH z přijatých úplat)
 • postup z hlediska DPH při dodání služeb souvisejících s nájmem (poskytnutí služby, přefakturace služeb, vyúčtování z pohledu DPH, den uskutečnění plnění, DPH z přijatých úplat)
 • daň z nemovitých věcí jako náklad vlastníka
 • daň z nabytí nemovitých věcí (zásady zdanění této nové daně)
 • a další.

Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn aktuálními stanovisky GFŘ a MF k dané problematice. Rovněž budou zdůrazněny nové postupy od roku 2014. Náplň semináře bude přizpůsobena aktuálnímu vývoji legislativy a prvním poznatkům z praxe.

Pro účastníky semináře bude k dispozici podkladový materiál. V průběhu semináře budou zodpovězeny konkrétní dotazy účastníků.


OBJEDNAT: Nemovitosti a jejich nájem v roce 2014

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

Daňový poradce
Vzdělání: Daňový poradce ev.č. 1547,
Praxe: odborný lektor, daňový poradce
Publikace: Daňově uznatelné náklady (Verlag Dashofer)  Tabulky a informace pro daně a podnikání (ASPI) Meritum Daně (ASPI)
Diskuse ke kurzu: Nemovitosti a jejich nájem v roce 2014
Máte k tématu co říci? Zapojte se. Pravidla diskuze naleznete zde.
 

tato akce již proběhla

lektor

RNDr. Ivan Brychta

termín

29.02.2012
09:00 - 13:00

místo konání

Novotného lávka 5, Praha 1

cena

hodnocení

hodnocení 0
počet hodnocení: 0
 

tagyuložit do kalendáře