Semináře a kurzy - účetnictví a daně
Zde můžete zkusit najít co Vás zajímá
Objednáno kurzů zobrazit objednávku

Nový občanský zákoník | semináře

Dopady NOZ v daních a účetnictví

S účinností od 1. 1. 2014 nabyly účinnosti rozsáhlé změny v dani z přijmů fyzických i právnických osob. Jedná se jak o rozsáhlé terminologické změny, které jsou provázány s rekodifikací soukromého práva, tak i o změny věcného charakteru.

Mění se způsoby zdaňování prodejů obchodních podílů i cenných papírů, mění se limity a podstata zdaňování příjmů ze závislé činnosti srážkovou daní, podobné změny probíhají i ve zdaňování příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti. Změna se dotýká také odčitatelných položek od základu daně fyzických i právnických osob. Zcela novým fenoménem je zahrnutí předmětu daně dědické a darovací do předmětu daně z příjmů.

Aktuálně nenabízíme žádný seminář věnovaný tomuto tématu. Pokud si nevyberete jinou vzdělávací akci z našeho katalogu, kontaktujte nás a my vám odpovídající kurz doporučíme.


Dopad NOZ se promítá i do zákona o rezervách, zejména ve vztahu k opravným položkám k pohledávkám. Ve sféře nevýdělečných organizací dochází ke změnám revolučního charakteru, a to ke změnám v daňově účinných nákladech. V DPH se mění ručení za daň a převody nemovitých věcí. Zcela novou daní se stává daň z nabytí nemovitých věcí, která změní jak předmět daně, tak i základ daně u převodů nemovitých věcí. Rekodifikace soukromého práva zasáhne také účetní předpisy, novelizován je zákon o účetnictví i prováděcí vyhláška pro podnikatele a jak v oblasti účtování, tak i v oblasti účetní závěrky.