Semináře a kurzy - účetnictví a daně
Zde můžete zkusit najít co Vás zajímá
Objednáno kurzů zobrazit objednávku

Nový občanský zákoník | semináře

Dopady NOZ v daních a účetnictví

S účinností od 1. 1. 2014 nabyly účinnosti rozsáhlé změny v dani z přijmů fyzických i právnických osob. Jedná se jak o rozsáhlé terminologické změny, které jsou provázány s rekodifikací soukromého práva, tak i o změny věcného charakteru.

Mění se způsoby zdaňování prodejů obchodních podílů i cenných papírů, mění se limity a podstata zdaňování příjmů ze závislé činnosti srážkovou daní, podobné změny probíhají i ve zdaňování příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti. Změna se dotýká také odčitatelných položek od základu daně fyzických i právnických osob. Zcela novým fenoménem je zahrnutí předmětu daně dědické a darovací do předmětu daně z příjmů.

DPH při poskytování služeb - aktuálně

Ing. Michaela Strnadová
Novotného lávka 5, Praha 1
29.10.2019, 09:00 - 14:00
2.000 Kč (bez DPH) bodů: 1

Pohledávky - účetní a daňové problémy

Ing. Jiří Jindrák
Novotného lávka 5, Praha 1
14.11.2019, 09:00 - 14:00
2.000 Kč (bez DPH) bodů: 1

Přeměny obchodních společností - právo, účetnictví, daně

JUDr. Ing. Lukáš Pěsna
Novotného lávka 5, Praha 1
28.11.2019, 09:00 - 17:00
2.600 Kč (bez DPH) bodů: 1

Dopad NOZ se promítá i do zákona o rezervách, zejména ve vztahu k opravným položkám k pohledávkám. Ve sféře nevýdělečných organizací dochází ke změnám revolučního charakteru, a to ke změnám v daňově účinných nákladech. V DPH se mění ručení za daň a převody nemovitých věcí. Zcela novou daní se stává daň z nabytí nemovitých věcí, která změní jak předmět daně, tak i základ daně u převodů nemovitých věcí. Rekodifikace soukromého práva zasáhne také účetní předpisy, novelizován je zákon o účetnictví i prováděcí vyhláška pro podnikatele a jak v oblasti účtování, tak i v oblasti účetní závěrky.