Semináře a kurzy - účetnictví a daně
Zde můžete zkusit najít co Vás zajímá
Objednáno kurzů zobrazit objednávku

Odložená daň

Jak víme, účetní výsledek hospodaření a daňový základ pro výpočet daně z příjmů nejsou totožné. Důvodem je uplatňování rozdílných daňových a účetních pravidel na některé účetní položky. Odložená daň je tak nástroj, který umožní uplatnit v účetní závěrce zásadu dodržení časové a věcné souvislosti nákladů a výnosů s účetním obdobím. Pomáhá vyřešit časové rozdíly dopadů některých účetních operací, které přichází se zpožděním nebo s předstihem.Typickým časovým (přechodným) rozdílem je rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou hodnotou odepisovaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku. Dalšími položkami jsou např. opravné položky k zásobám nebo k pohledávkám, rezervy apod.

Kdy vzniká odložená daňová pohledávka a kdy závazek, jak se o odložené dani účtuje, kdy je účetní jednotka povinna o ní účtovat, to vše se dozvíte na seminářích v této kategorii.

Aktuálně nenabízíme žádný seminář věnovaný tomuto tématu. Pokud si nevyberete jinou vzdělávací akci z našeho katalogu, kontaktujte nás a my vám odpovídající kurz doporučíme.