Semináře a kurzy - účetnictví a daně
Zde můžete zkusit najít co Vás zajímá
Objednáno kurzů zobrazit objednávku

Opravy a technické zhodnocení majetku, daňový a účetní pohled

Určeno pro

Pozice účetních, daňových specialistů, pracovníků technických útvarů.

Cíl školení

Správné rozlišení opravy provedené na majetku od jeho technického zhodnocení – tedy rozlišení, kterou akci posoudit jako nákladovou položku a kterou jako investici se zásadním dopadem do výsledku hospodaření a daně z příjmů právnických osob. Výklad bude přizpůsoben aktuálnímu stavu  legislativy.

Obsah

 • právní předpisy, pomůcky a další zdroje k čerpání informací
 • definice opravy hmotného a nehmotného majetku
 • opravy na majetku vlastním, opravy na majetku pronajatém
 • tvorba a čerpání rezervy na opravy HM
 • technické zhodnocení na majetku vlastním - definice podle zákona o účetnictví versus  zákona o daních z příjmů
 • technické zhodnocení, které lze zahrnout do daňových nákladů ve smyslu ustanovení  § 24 odst.2 písm. zb) ZDP
 • technické zhodnocení provedené nájemcem nad rámec nájemného, odpisování technického zhodnocení provedeného nájemcem
 • nájemné hrazené formou oprav či technického zhodnocení provedeného nájemcem
 • právo stavby dle Občanského zákoníku, dle zákona o účetnictví
 • odkoupení majetku, na kterém nájemce provedl technické zhodnocení
 • opravy a technické zhodnocení provedené na nehmotném majetku
 • nástavby, přístavby, stavební úpravy
 • rekonstrukce, modernizace
 • nedílná součást budov a staveb, samostatná movitá věc
 • judikatura Nejvyššího správního soudu

Přednáška je postavena na maximálním množství konkrétních případů a jejich variant s rozšířeným prostorem pro problematiku různých zásahů  na nemovitostech.

Při výkladu bude kladen důraz na změny zákona o účetnictví i zákona o daních z příjmů v této oblasti a dále na změny související s novým občanským zákoníkem.


OBJEDNAT: Opravy a technické zhodnocení majetku, daňový a účetní pohled

Lektor

Ing. Ilona Součková

Odborná lektorka, MF ČR
Vzdělání: VŠE Praha
Praxe: MF ČR
Diskuse ke kurzu: Opravy a technické zhodnocení majetku, daňový a účetní pohled
Máte k tématu co říci? Zapojte se. Pravidla diskuze naleznete zde.
 

tato akce již proběhla

lektor

Ing. Ilona Součková

termín

20.05.2019
09:00 - 13:00

místo konání

Novotného lávka 5, Praha 1

cena

hodnocení

hodnocení 4,9
počet hodnocení: 36
 

tagyuložit do kalendáře

doporučené a aktuální akce

LKD - daň z příjmů fyzických osob 26.08.2019 - 1.900 KčLetní kurz daní a účetnictví - FO, PO, DPH, účetnictví 26.08.2019 - 6.800 KčLKD - daň z příjmů právnických osob 27.08.2019 - 1.900 KčLKD - daň z přidané hodnoty 28.08.2019 - 1.900 KčLKD - vybrané účetní problémy 29.08.2019 - 1.900 Kč