Semináře a kurzy - účetnictví a daně
Zde můžete zkusit najít co Vás zajímá
Objednáno kurzů zobrazit objednávku

Podnikatelská seskupení - nová úprava koncernového práva, daně a účetnictví

Tento seminář je součástí cyklu přednášek Rekodifikace občanského a obchodního práva v podnikatelské sféře.


Určeno pro

Seminář je určen pro pracovníky ekonomických útvarů, účetní, daňové poradce a auditory. Cílem semináře je tuto "neprávnickou veřejnost" seznámit se základy právní úpravy nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích, a to s vazbou na novou účetní a daňovou úpravu. Na semináři bude spojen pohled právníka s pohledem daňového poradce či auditora, tak aby problematika byla srozumitelně a názorně vysvětlena účastníkům.

Cíl školení

Cílem semináře není probírat složité právní konstrukce, ale připravit účastníky na podnikatelský život v novém právním prostředí, ukázat dopad nových právních jevů a pojmů na účetnictví a daň z příjmů. Témata jednotlivých seminářů jsou přitom naplánována tak, aby pokryla regulaci všech základních oblastí podnikatelského života.

Od 1. 1. 2014 dochází k zásadní reformě koncernového práva. Zcela se ruší rozlišování mezi faktickým a smluvním koncernem a nově se zavádí tři stupně řízení: ovlivnění, ovládání a koncern, přičemž každý stupeň řízení s sebou nese odlišné důsledky. Zřejmě největší změnou je právo způsobit některé z koncernových společností újmu, aniž by ji bylo třeba nahradit; podmínkou je, že újma vznikla v zájmu některého koncernového subjektu a bude v rámci koncernu také vyrovnána. Také v tomto případě bude po celou dobu semináře přítomen daňový poradce, který objasní související účetní a daňové aspekty podnikatelských seskupení.

V rámci semináře tak bude pojednáno zejména o:

  • Třístupňových vztazích řízení: ovlivnění, ovládání a koncernu
  • Možnosti působit některé osobě z koncernu újmu bez vyrovnání
  • Povinnosti uveřejnit existenci koncernu na internetových stránkách členů
  • Rizicích vlivných osob při insolvenci ovlivněné společnosti
  • Zprávě o vztazích

Více o vzdělávacím cyklu Rekodifikace občanského a obchodního práva


OBJEDNAT: Podnikatelská seskupení - nová úprava koncernového práva, daně a účetnictví

Lektor

Ing. Jana Skálová Ph.D.

Partner, TPA
Vzdělání: VŠE Praha, obor ekonomické informace a kontrola
Praxe: TPA - Daňový poradce | Auditor | Partner člen prezidia Komory daňových poradců České republiky zkušební komisař Komory daňových poradců České republiky člen Národní účetní rady člen Komory auditorů České republiky odborná asistentka Katedry finančního účetnictví a auditingu na Fakultě financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze působí na VŠE, katedře účetnictví a auditingu publikační a lektorská činnost
Publikace: Účetní a daňové dopady transakcí v kapitálové společnosti - ASPI, spoluautorka Obchodní zákoník v účetnictví a daních kapitálových společností - ANAG, spoluautorka Obchodní zákoník - komentář, POLYGON, spoluautorka Nejčastější účetní a daňové chyby, Kodex Bohemia, spoluautorka Pohledávky - účetní a daňový pohled, SAGIT Odborné články v časopisech: Účetnictví, Ekonom, Auditor, Prager Zeitung, EASTLEX, Bulleting KDP ČR, Hospodářské noviny

Mgr. Jan Šafránek

Bnt attorneys-at-law s.r.o.
Vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Praxe: advokát, bnt attorneys-at-law s.r.o. - partner praxe v mezinárodní advokátní kanceláři
Publikace: Fúze - právo, účetnictví, daně
Diskuse ke kurzu: Podnikatelská seskupení - nová úprava koncernového práva, daně a účetnictví
Máte k tématu co říci? Zapojte se. Pravidla diskuze naleznete zde.
 

tato akce již proběhla

lektor

Ing. Jana Skálová Ph.D.Mgr. Jan Šafránek

termín

08.10.2013
09:00 - 13:00

místo konání

Hotel Amarilis, Štěpánská 18, Praha 1

cena

hodnocení

hodnocení 0
počet hodnocení: 0
 

tagyuložit do kalendáře