Semináře a kurzy - účetnictví a daně
Zde můžete zkusit najít co Vás zajímá
Objednáno kurzů zobrazit objednávku

Hotovost, ceniny, bankovní účty

Pro účtování hotovosti (pokladen), cenin a položek na bankovních účtech je vymezena 2.účtová třída. Finační účty, které sem patří, jsou 211-pokladna, 213-ceniny a 221 bankovní účty. Vnitřní pravidla účtování o pohybu peněžních prostředků vychází z doporučených postupů uvedených ve standardu pro podnikatele č.016, kde nalezneme vymezení položky peníze: „hotovosti účetní jednotky (peníze, šeky, poukázky k zúčtování) a ceniny“ a dále postupy účtování.

Vnitřním předpisem je třeba v každé firmě vymezit alespoň:

  • funkci pokladníka
  • pravidla pro přesuny hotovosti
  • pravidla pro omezení plateb v hotovosti
  • pravidla pro účtování hotovosti v české a v cizí měně.

Aktuálně nenabízíme žádný seminář věnovaný tomuto tématu. Pokud si nevyberete jinou vzdělávací akci z našeho katalogu, kontaktujte nás a my vám odpovídající kurz doporučíme.

Pokladny vedené v cizích měnách (valutové pokladny) je třeba vždy vést odděleně podle jednotlivých měn a odděleně od korunové pokladny. U pokladen v cizí měně se prvotně vystavují pokladní doklady a sleduje se celá evidence v příslušné cizí měně. Následně se provádí přepočet na měnu českou. V průběhu období jsou kursové rozdíly účtovány na vrub nebo ve prospěch finančních nákladů nebo výnosů.