Semináře a kurzy - účetnictví a daně
Zde můžete zkusit najít co Vás zajímá
Objednáno kurzů zobrazit objednávku

Pokyn GFŘ D-22 k zákonu o daních z příjmů

Nový pokyn GFŘ D-22 k zákonu o daních z příjmů je nástupcem pokynu GFŘ D-6. Byl publikován v únoru 2015,nicméně jeho použití je možné již za zdaňovací období, která započala v roce 2014. V rámci kontrol finančních úřadů je jeho znění velmi často využíváno, protože finanční úřady by se od něj neměly v praxi odchylovat. Z tohoto důvodu je neocenitelným pomocníkem při řešení daňových otázek a při samotné přípravě na kontrolu správce daně.

Praktický seminář seznámí posluchače se změnami, které přineslo nové znění. Jedná se například o tyto oblasti:

  • Problematika bezúročných/nízkoúročených zápůjček
  • Výplaty podílů na zisku a záloh na podíly na zisku
  • Vybrané výklady státní správy ke daňově účinným a neúčinným výdajům dle zákona o daních z příjmů
  • Odvod srážkové daně
  • Názory státní správy na klasifikaci samostatných movitých věcí
  • a mnohé další, a to nejen z novinek, ale i ze stávajících ustanovení původního pokynu.

Více na semináři věnovaném pokynu D-22.