Semináře a kurzy - účetnictví a daně
Zde můžete zkusit najít co Vás zajímá
Objednáno kurzů zobrazit objednávku

Popt�ov� formul�/h1>

Vypln�m formul� z�� nez�znou nab�u vzd�v� dle va�ich po�adavk�. Snadno a rychle tak vyhodnot�, zda je pro V�zak�ov�kolen�a m� vhodn��e� ve�ejn� semin� Na�e ot�y a Va�e odpov� tvo���adn�tavebn��n mo�n�polupr�.

Nab�a k Va�emu posouzen�ude obsahovat:
* n�h obsahu na popt�n��
* p�edstaven�ektora
* cenovou kalkulaci
* n�h �ov�otace
* n�h term� realizace

N�eduje mo�nost osobn� setk� s lektorem a dolad� obsahov��i tak, aby zcela vyhovovala va�emu z�ru a specifik�m pro�kolovan�kupiny.

P�ed term�m realizace prob� fin����ava lektora a dolad� organiza�ho zaji�t�.

D�jeme za V��, kter� v�jete vypln� formul�.