Semináře a kurzy - účetnictví a daně
Zde můžete zkusit najít co Vás zajímá
Objednáno kurzů zobrazit objednávku

Postupy účtování v NNO od 1.1.2014

Určeno pro

Občanská sdružení a jejich organizační jednotky s vlastní právní subjektivitou, církve a náboženské společnosti a jimi zřizované právnické osoby, honební společenstva, veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, profesní komory, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti. Pro veškeré osoby, které zpracovávají nebo ověřují správnost účetnictví právnických osob jmenovaných v § 2 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Pro pracovníky veřejné správy, kteří mají v agendě přidělování a kontrolu použití dotací jmenovaným účetním jednotkám.

Cíl školení

Pochopení níže uvedeného obsahu semináře, odpovědi na konkrétní situace z řad posluchačů, příklady z praxe.

Obsah

  • změny právních předpisů k účetnictví jednotek, které postupují dle vyhlášky č. 504/2002 Sb., účinné od 1.1. 2014
  • zásady účtování zejména v případě darů, dotací, přerozdělování prostředků v rámci vlastní organizační struktury (mezi organizačními jednotkami a ústředím)
  • některé odlišnosti účetních metod NNO oproti podnikatelům (např. oceňování a odpisování majetku pořízeného z dotací, tvorba fondů, vypořádání výsledku hospodaření, přechodných účtů pasivních a aktivních)
  • praktické příklady účetních souvztažností ke shora jmenovaným typům účetních případů
  • dotazy, diskuse

Dovětek

Účastníci si mohou s sebou přinést platné znění zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění roku 2014 a Vyhlášku č. 504/2002 Sb., ve znění roku 2014, dále České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání (Standard č. 401 až 413), v platném znění. Přednáší Blažena Petrlíková (účetní poradce se specializací na neziskový sektor, metodik účetnictví a kontrolní pracovník Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrolu Ministerstva financí v.v., autorka publikací a odborných článků k účetnictví nevýdělečných nevládních organizací).


OBJEDNAT: Postupy účtování v NNO od 1.1.2014

Lektor

Blažena Petrlíková

Odborná lektorka NNO
Vzdělání: SPŠŽ - provoz a ekonomie dopravy SEŠ - finanční účetnictví PF UK - DPS učitel odborných předmětů na středních školách
Praxe: 20let účetnictví a metodika v NNO Od roku 1994 metodik účetnictví a kontrolní pracovník MF Od roku 1981 poradce, vedení účetnictví a daňové evidence Přednášející oblasti NNO, kontrola dotací, odhalování finanční kriminality a korupce metodik účetnictví a kontrolní pracovník odboru Kontroly Ministerstva financí v.v.
Publikace: Metodické příručky pro NNO, Verlag Dashofer, ASPI.
Diskuse ke kurzu: Postupy účtování v NNO od 1.1.2014
Máte k tématu co říci? Zapojte se. Pravidla diskuze naleznete zde.
 

tato akce již proběhla

lektor

Blažena Petrlíková

termín

07.11.2008
09:00 - 14:00

místo konání

Učebna Notia, Mánesova 28, Praha 2

cena

hodnocení

hodnocení 0
počet hodnocení: 0
 

tagyuložit do kalendáře