Semináře a kurzy - účetnictví a daně
Zde můžete zkusit najít co Vás zajímá
Objednáno kurzů zobrazit objednávku

Praktické účtování

Většina seminářů se Vám snaží předat maximum možných informací k danému tématu, na příklady konkrétních aplikací pak nezbývá příliš mnoho času, není možné reagovat na jemné odchylky od teorie dané praktickým životem. A z toho důvodu vznikají semináře, které se chovají přesně naopak.

Tyto semináře nemají jako svůj základní cíl seznámit Vás s vybranou problematikou do posledního i nemyslitelného detailu. Jsou zaměřeny na procvičování, počítání, účtování na konkrétních z reálného světa vzatých příkladech. Potkáte se na nich s účtováním „do šibenic“, formuláři z úřadů, „vychytávkami“ vzešlými z praktických zkušeností lektorů apod.

Účetnictví a daně nestátní neziskové organizace v příkladech

Ing. Jan Černý
Novotného lávka 5, Praha 1
17.10.2018, 09:00 - 14:00
1.800 Kč (bez DPH) bodů: 1

Základy účetnictví - začátečníci, 1./5 bloků

Dagmar Balvínová
Novotného lávka 5, Praha 1
31.10.2018, 09:00 - 13:00
1.800 Kč (bez DPH) bodů: 1

Základy účetnictví - začátečníci, 2./5 bloků

Dagmar Balvínová
Novotného lávka 5, Praha 1
05.11.2018, 09:00 - 13:00
1.800 Kč (bez DPH) bodů: 1

Platíme firemní kartou, co s tím?

Jana Rosůlková Bc.
Novotného lávka 5, Praha 1
06.11.2018, 09:00 - 13:00
1.800 Kč (bez DPH) bodů: 1

Základy účetnictví - začátečníci, 3./5 bloků

Dagmar Balvínová
Novotného lávka 5, Praha 1
15.11.2018, 09:00 - 13:00
1.800 Kč (bez DPH) bodů: 1

Deriváty - klasifikace a účtování

Ing. Daniel Horad
Novotného lávka 5, Praha 1
30.11.2018, 09:00 - 13:00
1.900 Kč (bez DPH) bodů: 1

Dlouhodobý majetek a jeho odpisy

Ivana Palečková
Novotného lávka 5, Praha 1
03.12.2018, 09:00 - 14:00
1.900 Kč (bez DPH) bodů: 1

Tvorby rezerv a opravných položek, časové rozlišení, dohadné položky

Ivana Palečková
Novotného lávka 5, Praha 1
11.12.2018, 09:00 - 14:00
1.900 Kč (bez DPH) bodů: 1

Říkává se, že chce-li se člověk něco naučit, dojde k tomu tím, že si danou látku opakuje. A přesně tak toho u Vás chtějí docílit i semináře v této oblasti.