Semináře a kurzy - účetnictví a daně
Zde můžete zkusit najít co Vás zajímá
Objednáno kurzů zobrazit objednávku

Pro daňové poradce

Daň z příjmů právnických osob - aktuálně rok 2017/2018

Ing. Veronika Soukupová
Novotného lávka 5, Praha 1
04.10.2017, 09:00 - 14:00
1.900 Kč (bez DPH) bodů: 1

Sestavení výkazu Cash Flow jednoduše a rychle - po novele zákona o účetnictví

Ing. Markéta Kopřivová
Novotného lávka 5, Praha 1
05.10.2017, 09:00 - 14:00
1.900 Kč (bez DPH) bodů: 1

Zdaňování příjmů PO v mezinárodním kontextu - dopady projektu BEPS

Ing. Václav Zíka
Novotného lávka 5, Praha 1
06.10.2017, 09:00 - 14:00
1.900 Kč (bez DPH) bodů: 1

DPH při obchodování v rámci EU a s třetími zeměmi aktuálně

JUDr. Svatopluk Galočík
Novotného lávka 5, Praha 1
09.10.2017, 09:00 - 14:00
1.900 Kč (bez DPH) bodů: 1

Jak posoudit ve finanční účtárně co je a co není daňovým nákladem

Ing. Daniel Horad
Novotného lávka 5, Praha 1
09.10.2017, 09:00 - 14:00
1.900 Kč (bez DPH) bodů: 0

Mateřská a dceřiná společnost - účetní a daňový pohled

RNDr. Ivan Brychta
Novotného lávka 5, Praha 1
11.10.2017, 09:00 - 13:00
1.900 Kč (bez DPH) bodů: 1

Novinky v oblasti daní a účetnictví

Ing. Ivana Pilařová
Novotného lávka 5, Praha 1
11.10.2017, 09:00 - 14:00
2.000 Kč (bez DPH) bodů: 1

DPH – nároky na odpočet daně, krácení odpočtu daně od 1.7.2017 – teorie a praxe

Ing. Michaela Strnadová
Novotného lávka 5, Praha 1
12.10.2017, 09:00 - 13:00
1.900 Kč (bez DPH) bodů: 1

DPH AKTUÁLNĚ OD 1.7. NA DESÍTKÁCH PŘÍKLADŮ

Ing. Marika Voženílková
Novotného lávka 5, Praha 1
13.10.2017, 09:00 - 14:00
1.900 Kč (bez DPH) bodů: 1

DPH v neziskové organizaci + aktuality

Ing. Tomáš Doležel
Novotného lávka 5, Praha 1
18.10.2017, 09:00 - 14:00
1.800 Kč (bez DPH) bodů: 1

Prodej podniku, vklad podniku, squeeze-out

Mgr. Ing. Lukáš Pěsna
Novotného lávka 5, Praha 1
18.10.2017, 09:00 - 16:00
2.500 Kč (bez DPH) bodů: 1

Pohledávky a závazky - účetní a daňové problémy

Ing. Jindřich Trupl
Novotného lávka 5, Praha 1
19.10.2017, 09:00 - 14:00
1.900 Kč (bez DPH) bodů: 1

Zdanění a pojištění zahraničních zaměstnanců v ČR a vysílání zaměst do zahraničí

Mgr. Magdalena Vyškovská
Novotného lávka 5, Praha 1
20.10.2017, 09:00 - 14:00
1.900 Kč (bez DPH) bodů: 1

Excel 2013 nejen pro účetní - kontingenční tabulka

Ing. Marie Miková
Novotného lávka 5, Praha 1
20.10.2017, 09:00 - 16:00
2.000 Kč (bez DPH) bodů: 1

Opravy a technické zhodnocení majetku, daňový a účetní pohled

Ing. Ilona Součková
Novotného lávka 5, Praha 1
23.10.2017, 09:00 - 13:00
1.900 Kč (bez DPH) bodů: 1

Marketing a reklama - daňové a účetní minimum

Ing. Jiří Jindrák
Novotného lávka 5, Praha 1
24.10.2017, 09:00 - 14:00
1.900 Kč (bez DPH) bodů: 1

Mezinárodní zdanění příjmů - procvičujeme na příkladech

Ing. Václav Zíka
Novotného lávka 5, Praha 1
25.10.2017, 09:00 - 14:00
1.900 Kč (bez DPH) bodů: 1

Vybrané nálezy z kontrol finančního úřadu

Ing. Jiří Jindrák
Novotného lávka 5, Praha 1
25.10.2017, 09:00 - 17:00
2.500 Kč (bez DPH) bodů: 1

Mezinárodní daňové vztahy - daňový domicil osob a stálé provozovny

Ing. Václav Zíka
Novotného lávka 5, Praha 1
31.10.2017, 09:00 - 14:00
1.900 Kč (bez DPH) bodů: 1

DPH od A – Z od 1.7.2017 v praxi, výklad + příklady

Ing. Marika Voženílková
Novotného lávka 5, Praha 1
01.11.2017, 09:00 - 14:00
1.900 Kč (bez DPH) bodů: 1

Vzdělávací akce zaměřené na přípravu daňových poradců a dalších odborníků zabývajících se daňovou problematikou na vysoké úrovni.