Semináře a kurzy - účetnictví a daně
Zde můžete zkusit najít co Vás zajímá
Objednáno kurzů zobrazit objednávku

Společnost s ručením omezeným - právo, účetnictví, daně

Tento seminář je součástí cyklu přednášek Rekodifikace občanského a obchodního práva v podnikatelské sféře.


Určeno pro

Seminář je určen pro pracovníky ekonomických útvarů, účetní, daňové poradce a auditory. Cílem semináře je tuto "neprávnickou veřejnost" seznámit se základy právní úpravy nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích, a to s vazbou na novou účetní a daňovou úpravu. Na seminářích bude spojen pohled právníka s pohledem daňového poradce či auditora, tak aby problematika byla srozumitelně a názorně vysvětlena účastníkům.

Cíl školení

Cílem semináře není probírat složité právní konstrukce, ale připravit účastníky na podnikatelský život v novém právním prostředí, ukázat dopad nových právních jevů a pojmů na účetnictví a daň z příjmů. Témata jednotlivých seminářů jsou přitom naplánována tak, aby pokryla regulaci všech základních oblastí podnikatelského života.

Společníci společností s ručením omezeným si budou moci vybrat, zda se zcela podřídí nové úpravě (zákonu o obchodních korporacích) nebo zda se budou zčásti řídit starou úpravou (obchodním zákoníkem) a zčásti novou úpravou (zákonem o obchodních korporacích). Zákon o obchodních korporacích přitom přináší možnou větší flexibilitu, ale i výrazně vyšší odpovědnost jednatelů.  Insolvenční řízení vedené na majetek společnosti může vést k povinnosti vydat jakýkoliv prospěch získaný od společnosti za poslední dva roky, diskvalifikaci z možnosti vykonávat funkci jednatele či člena představenstva jakékoliv obchodní společnosti po dobu 3 let a případně i ručení za závazky společnosti. Součástí příspěvku je i problematika odměňování a souběhu funkce. Po celou dobu semináře bude přítomen daňový poradce, který objasní související  účetní a daňové aspekty.  

V rámci semináře tak bude pojednáno zejména o:

 • Odstranění požadavku na minimální základní kapitál
 • Odstranění požadavku na rezervní fond
 • Podmínkách výplaty zisku (test insolvence)
 • Vkladech do základního kapitálu
 • Možnosti vydat různé druhy podílů
 • Možnosti vtělit podíl do kmenového listu  
 • Péči řádného hospodáře a pravidlu podnikatelského úsudku
 • Důsledcích porušení povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře
 • Odměňování
 • Souběhu funkce
 • Finanční asistenci
 • Více o vzdělávacím cyklu Rekodifikace občanského a obchodního práva


  OBJEDNAT: Společnost s ručením omezeným - právo, účetnictví, daně

  Lektor

  Mgr. Pavel Pravda

  Bnt attorneys-at-law s.r.o.
  Vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
  Praxe: advokát, bnt attorneys-at-law s.r.o. - partner studijní pobyt na Právnické fakultě Univerzity v Pasově během studia praxe v německé poradenské společnosti v Praze odborná publikační a přednášková činnost
  Publikace: Obchodní zákoník 2012, Úvodní komentář

  Ing. Jana Skálová Ph.D.

  Partner, TPA
  Vzdělání: VŠE Praha, obor ekonomické informace a kontrola
  Praxe: TPA - Daňový poradce | Auditor | Partner člen prezidia Komory daňových poradců České republiky zkušební komisař Komory daňových poradců České republiky člen Národní účetní rady člen Komory auditorů České republiky odborná asistentka Katedry finančního účetnictví a auditingu na Fakultě financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze působí na VŠE, katedře účetnictví a auditingu publikační a lektorská činnost
  Publikace: Účetní a daňové dopady transakcí v kapitálové společnosti - ASPI, spoluautorka Obchodní zákoník v účetnictví a daních kapitálových společností - ANAG, spoluautorka Obchodní zákoník - komentář, POLYGON, spoluautorka Nejčastější účetní a daňové chyby, Kodex Bohemia, spoluautorka Pohledávky - účetní a daňový pohled, SAGIT Odborné články v časopisech: Účetnictví, Ekonom, Auditor, Prager Zeitung, EASTLEX, Bulleting KDP ČR, Hospodářské noviny
  Diskuse ke kurzu: Společnost s ručením omezeným - právo, účetnictví, daně
  Máte k tématu co říci? Zapojte se. Pravidla diskuze naleznete zde.
   

  tato akce již proběhla

  lektor

  Mgr. Pavel PravdaIng. Jana Skálová Ph.D.

  termín

  15.10.2013
  09:00 - 14:00

  místo konání

  Hotel Amarilis, Štěpánská 18, Praha 1

  cena

  hodnocení

  hodnocení 0
  počet hodnocení: 0
   

  tagy  uložit do kalendáře