Semináře a kurzy - účetnictví a daně
Zde můžete zkusit najít co Vás zajímá
Objednáno kurzů zobrazit objednávku

Společnost s ručením omezeným v roce 2014 podle NOZ

Určeno pro

Účetní a ekonomy, auditory, daňové poradce.

Cíl školení

Seznámit posluchače s celou řadou změn, ke kterým došlo od 1.1.2014 v právní úpravě s. r. o. a které mají zásadní účetní a daňové souvislosti  - např. již není povinná tvorba rezervního fondu, je možné vyplácet zálohy na podíly na zisku (při splnění podmínek daných zákonem o obchodních korporacích), opět se vrátil problém se souběhem funkcí (tedy i s rizikem uplatnění mzdy ze sporných pracovních poměrů do daňových nákladů, s rizikem neuznání účasti na důchodovém pojištění atd.).

Od 1.1.2014 dochází k naprosto zásadním změnám v úpravě soukromého práva včetně úpravy společností s ručením omezeným – především je dosavadní neuspokojivá zajišťovací funkce základního kapitálu nahrazena větší mírou osobní odpovědnosti jednatelů, zcela nově je upraven vztah jednatelů ke společnostem (zejména podrobná úprava smlouvy o výkonu funkce včetně zcela nových podmínek pro výplatu odměny, opět není řešen souběh funkcí atd.). Nová úprava je rozložena do nového občanského zákoníku, do zákona o obchodních korporacích a celé řady doprovodných předpisů (především do samostatného rejstříkového zákona a do budoucna by měl být přijat i zákon o statusu veřejné prospěšnosti).

Obsah

 • Právní úprava s. r. o. od 1.1.2014 v porovnání s úpravou roku 2013 – zejména nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích versus obchodní zákoník, postavení s. r. o. v rámci právní úpravy jednotlivých právních forem

 • Novinky roku 2014 – např. min. výše vkladu společníka pouze 1 Kč, tvorba rezervního fondu není povinná, lze vyplácet zálohy na podíly na zisku, jednatelé mohou tvořit kolektivní orgán, odpovědnost jednatelů, možnost více druhů podílů, možnost vyjádřit podíl cenným papírem – kmenovým listem

 • Přechod na novou úpravu – změna společenských smluv u společností vzniklých před 1.1.2014, přizpůsobení  „starých“ společností nové úpravě

 • Odměňování společníků a jednatelů – pracovněprávní a obchodněprávní vztahy, souběh funkcí,  odpovědnost jednatelů, zdanění včetně daňové optimalizace, odvody pojistného, nová úprava smlouvy o výkonu funkce od 1.1.2014

 • Rozdělování zisku – včetně nové úpravy od 1.1.2014 v zákoně o obchodních korporacích, zálohy na podíly na zisku, tvorba rezervního fondu popř. rozpuštění již vytvořeného rezervního fondu

 • Vztah společníka ke společnosti – zákaz konkurence, omezení pro převody majetku, poskytování zápůjček, fakturace, cena obvyklá, příplatky mimo základní kapitál, schvalování účetní závěrky, zpráva o vztazích

 • Ukončení účasti společníka ve společnosti – převod obchodního podílu, výplata vypořádacího podílu

 • Daňové změny od 1.1.2014 – změny zákona o daních z příjmů týkající se přímo s. r. o. a jejich společníků či jednatelů (např. osvobození příjmu z prodej podílu na společnosti)


  OBJEDNAT: Společnost s ručením omezeným v roce 2014 podle NOZ

  Lektor

  Ing. Pavel Běhounek

  Odborný lektor
  Vzdělání: ČVUT fakulta strojní
  Praxe: daňový poradce, lektor, autor odborných publikací
  Publikace: Společnost s ručením omezeným - účetní a daňová kuchařka Daně správně a s jistotou
  Diskuse ke kurzu: Společnost s ručením omezeným v roce 2014 podle NOZ
  Máte k tématu co říci? Zapojte se. Pravidla diskuze naleznete zde.
   

tato akce již proběhla

lektor

Ing. Pavel Běhounek

termín

21.05.2013
09:00 - 16:00

místo konání

Novotného lávka 5, Praha 1

cena

hodnocení

hodnocení 0
počet hodnocení: 0
 

tagyuložit do kalendáře