Semináře a kurzy - účetnictví a daně
Zde můžete zkusit najít co Vás zajímá
Objednáno kurzů zobrazit objednávku

Účetní a daňové problémy S.R.O. z praxe

Určeno

Seminář je určen vlastníkům, ekonomům, účetním a dalším osobám z malých s.r.o., které chtějí znát základní daňové a účetní ve vztahu k jejich podnikání, a to od založení obchodní společnosti po její případný zánik či prodej podílu. Vhodný je též pro fyzické osoby, které chtějí přejít z podnikání fyzické osoby na podnikání v rámci právnické osoby.

Cíl semináře

Cílem semináře je ucelený rozbor daňové a účetní problematiky týkající se činnosti malých („rodinných“) s.r.o., kde vlastníci (většinou rodinní příslušníci) firmu zároveň řídí a aktivně se podílejí na její činnosti. Cílem je rovněž rozbor daňových a účetních souvislostí ve vztahu k vlastníkům s.r.o., např. možností zdanění příjmů společníka a postupů při vzniku či zániku s.r.o.

Obsah

  • založení s.r.o. z účetního hlediska, základní povinnosti s.r.o. coby účetní jednotky, účetní závěrka s.r.o. a povinnosti s ní spojené
  • daňová problematika vkladu majetku společníka do s.r.o.
  • optimalizace zdanění příjmů společníka, který zároveň pro s.r.o. pracuje
  • způsob vyplácení podílů na zisku
  • porovnání zdanění podnikající fyzické osoby a příjmů společníka s.r.o.
  • plnění ve prospěch společníků a jednatelů s.r.o. z pohledu daní a účetnictví
  • povinnosti jednatelů ve vztahu k daním a účetnictví
  • ukončení činnosti s.r.o., převod podílu v s.r.o.
  • a další.

Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn aktuálními stanovisky GFŘ a MF k dané problematice. Rovněž budou zdůrazněny aktuální postupy v roce 2017 ve srovnání s předchozím stavem.

Pro účastníky semináře bude k dispozici podkladový materiál. V průběhu semináře budou zodpovězeny konkrétní dotazy účastníků k dané problematice.


OBJEDNAT: Účetní a daňové problémy S.R.O. z praxe

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

Daňový poradce
Vzdělání: Daňový poradce ev.č. 1547,
Praxe: odborný lektor, daňový poradce
Publikace: Daňově uznatelné náklady (Verlag Dashofer)  Tabulky a informace pro daně a podnikání (ASPI) Meritum Daně (ASPI)
Diskuse ke kurzu: Účetní a daňové problémy S.R.O. z praxe
Máte k tématu co říci? Zapojte se. Pravidla diskuze naleznete zde.
 

tato akce již proběhla

lektor

RNDr. Ivan Brychta

termín

08.09.2011
09:00 - 13:00

místo konání

Novotného lávka 5, Praha 1

cena

 

tagyuložit do kalendáře