Semináře a kurzy - účetnictví a daně
Zde můžete zkusit najít co Vás zajímá
Objednáno kurzů zobrazit objednávku

Účetní výkazy

Účetní výkazy jsou dokumenty, jejichž hlavní funkcí je poskytnout informace uživatelům o majetku, dluzích, vlastním jmění, nákladech a výnosech i výsledku hospodaření. Mezi hlavní výkazy patří:

  • rozvaha - podává informaci o majetku společnosti a zdrojů krytí tohoto majetku
  • výkaz zisku a ztráty - podává informaci o výsledku hospodaření v členění na náklady a výnosy 
  • příloha k účetní závěrce - obsahuje doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty včetně popisu účetních metod, které byly použity při jejich sestavování
  • přehled o peněžních tocích (cash flow)
  • přehled o změnách vlastního kapitálu.

Sestavení výkazu Cash Flow jednoduše a rychle - po novele zákona o účetnictví

Ing. Markéta Schück
Novotného lávka 5, Praha 1
07.11.2019, 09:00 - 14:00
2.000 Kč (bez DPH) bodů: 1

Není výkaz jako výkaz, ale ty účetní nám něco dokáží prozradit o hospodaření dané firmy. Tak do nich pojďme společně proniknout.