Semináře a kurzy - účetnictví a daně
Zde můžete zkusit najít co Vás zajímá
Objednáno kurzů zobrazit objednávku

Účetní výkazy

Účetní výkazy jsou dokumenty, jejichž hlavní funkcí je poskytnout informace uživatelům o majetku, dluzích, vlastním jmění, nákladech a výnosech i výsledku hospodaření. Mezi hlavní výkazy patří:

  • rozvaha - podává informaci o majetku společnosti a zdrojů krytí tohoto majetku
  • výkaz zisku a ztráty - podává informaci o výsledku hospodaření v členění na náklady a výnosy 
  • příloha k účetní závěrce - obsahuje doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty včetně popisu účetních metod, které byly použity při jejich sestavování
  • přehled o peněžních tocích (cash flow)
  • přehled o změnách vlastního kapitálu.

Cash flow v příkladech

Ing. Markéta Kopřivová
Novotného lávka 5, Praha 1
10.10.2018, 09:00 - 16:30
2.600 Kč (bez DPH) bodů: 1

Sestavení výkazu Cash Flow jednoduše a rychle - po novele zákona o účetnictví

Ing. Markéta Kopřivová
Novotného lávka 5, Praha 1
20.11.2018, 09:00 - 14:00
1.900 Kč (bez DPH) bodů: 1

Cash flow v příkladech

Ing. Markéta Kopřivová
Novotného lávka 5, Praha 1
04.12.2018, 09:00 - 16:30
2.600 Kč (bez DPH) bodů: 1

Příloha k účetní závěrce

Ing. Daniel Horad
Novotného lávka 5, Praha 1
10.12.2018, 09:00 - 13:00
1.900 Kč (bez DPH) bodů: 1

Sestavení výkazu Cash Flow jednoduše a rychle - po novele zákona o účetnictví

Ing. Markéta Kopřivová
Novotného lávka 5, Praha 1
23.01.2019, 09:00 - 14:00
1.900 Kč (bez DPH) bodů: 1

Cash flow v příkladech

Ing. Markéta Kopřivová
Novotného lávka 5, Praha 1
20.02.2019, 09:00 - 16:30
2.600 Kč (bez DPH) bodů: 1

Není výkaz jako výkaz, ale ty účetní nám něco dokáží prozradit o hospodaření dané firmy. Tak do nich pojďme společně proniknout.