Semináře a kurzy - účetnictví a daně
Zde můžete zkusit najít co Vás zajímá
Objednáno kurzů zobrazit objednávku

Účetní závěrka pro účetní jednotky podle vyhl.č.504/2002Sb.

Určeno pro

Osoby, které zpracovávají účetnictví v politických stranách, politických hnutích, občanských sdruženích, nadacích a nadačních fondech, obecně prospěšných společnostech, zájmových sdruženích právnických osob, profesních komorách, společenstvích vlastníků jednotek, honebních společenstvech, odborových organizacích a jiných nevýdělečných organizacích, církvích, náboženských společnostech a jimi zřizovaných církevních právnických osobách. Daňové poradce, účetní, kontrolní pracovníky, kteří provádějí kontrolu v nevýdělečných nevládních organizacích. Pracovníky, kteří vedou evidenci majetku a zjišťují odpisy v nevýdělečných organizacích. Auditory, kteří ověřují účetní závěrky v účetních jednotkách, které postupují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Cíl školení

Pochopení níže uvedeného obsahu, odpovědi na konkrétní dotazy z řad posluchačů, pochopení látky na příkladech z praxe.

Obsah

  • přehled právních předpisů ve vztahu k účetní závěrce platných pro rok 2015
  • inventarizace majetku a závazků (přehled právních předpisů, obsah vnitřních směrnic k provádění inventarizací, kategorizace majetku, účetní zápisy ve vztahu k inventarizaci a zjištěným rozdílům ve stavu majetku při vyřazování majetku)
  • příprava účetní závěrky
  • závěrkové účetní operace (časové rozlišení, dohadné účty, rezervy, opravné položky, kursové rozdíly, odpisy majetku, oceňovací rozdíly u finančního majetku, fondy veřejných vysokých škol, úprava odpisů u majetku pořizovaného z dotací)
  • postupy při uzavírání účetních knih, zjištění výsledku hospodaření
  • účetní výkazy a příloha k účetní závěrce (sestavení, obsahové vymezení)
  • dotazy účastníků, zejména ke specifickým problémům nevýdělečných organizací.

Dovětek

Účastníci si mohou s sebou přinést platné znění zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění roku 2015 a Vyhlášku č. 504/2002 Sb., ve znění roku 2015, dále České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání (Standard č. 401 až 413), v platném znění.

Přednáší Blažena Petrlíková (účetní poradce se specializací na neziskový sektor, metodik účetnictví a kontrolní pracovník Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrolu Ministerstva financí v.v., autorka publikací a odborných článků k účetnictví nevýdělečných nevládních organizací).


OBJEDNAT: Účetní závěrka pro účetní jednotky podle vyhl.č.504/2002Sb.

Lektor

Blažena Petrlíková

Odborná lektorka NNO
Vzdělání: SPŠŽ - provoz a ekonomie dopravy SEŠ - finanční účetnictví PF UK - DPS učitel odborných předmětů na středních školách
Praxe: 20let účetnictví a metodika v NNO Od roku 1994 metodik účetnictví a kontrolní pracovník MF Od roku 1981 poradce, vedení účetnictví a daňové evidence Přednášející oblasti NNO, kontrola dotací, odhalování finanční kriminality a korupce metodik účetnictví a kontrolní pracovník odboru Kontroly Ministerstva financí v.v.
Publikace: Metodické příručky pro NNO, Verlag Dashofer, ASPI.
Diskuse ke kurzu: Účetní závěrka pro účetní jednotky podle vyhl.č.504/2002Sb.
Máte k tématu co říci? Zapojte se. Pravidla diskuze naleznete zde.
 

tato akce již proběhla

lektor

Blažena Petrlíková

termín

22.11.2011
09:00 - 14:00

místo konání

Novotného lávka 5, Praha 1

cena

hodnocení

hodnocení 0
počet hodnocení: 0
 

tagyuložit do kalendáře