Semináře a kurzy - účetnictví a daně
Zde můžete zkusit najít co Vás zajímá
Objednáno kurzů zobrazit objednávku

Účetní závěrka pro účetní jednotky podle vyhl.č.504/2002Sb.

Určeno pro

Osoby, které zpracovávají účetnictví v politických stranách, politických hnutích, občanských sdruženích, nadacích a nadačních fondech, obecně prospěšných společnostech, zájmových sdruženích právnických osob, profesních komorách, společenstvích vlastníků jednotek, honebních společenstvech, odborových organizacích a jiných nevýdělečných organizacích, církvích, náboženských společnostech a jimi zřizovaných církevních právnických osobách. Daňové poradce, účetní, kontrolní pracovníky, kteří provádějí kontrolu v nevýdělečných nevládních organizacích. Pracovníky, kteří vedou evidenci majetku a zjišťují odpisy v nevýdělečných organizacích. Auditory, kteří ověřují účetní závěrky v účetních jednotkách, které postupují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Cíl školení

Pochopení níže uvedeného obsahu, odpovědi na konkrétní dotazy z řad posluchačů, pochopení látky na příkladech z praxe.

Obsah

  • přehled právních předpisů ve vztahu k účetní závěrce platných pro rok 2015
  • inventarizace majetku a závazků (přehled právních předpisů, obsah vnitřních směrnic k provádění inventarizací, kategorizace majetku, účetní zápisy ve vztahu k inventarizaci a zjištěným rozdílům ve stavu majetku při vyřazování majetku)
  • příprava účetní závěrky
  • závěrkové účetní operace (časové rozlišení, dohadné účty, rezervy, opravné položky, kursové rozdíly, odpisy majetku, oceňovací rozdíly u finančního majetku, fondy veřejných vysokých škol, úprava odpisů u majetku pořizovaného z dotací)
  • postupy při uzavírání účetních knih, zjištění výsledku hospodaření
  • účetní výkazy a příloha k účetní závěrce (sestavení, obsahové vymezení)
  • dotazy účastníků, zejména ke specifickým problémům nevýdělečných organizací.

Dovětek

Účastníci si mohou s sebou přinést platné znění zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění roku 2015 a Vyhlášku č. 504/2002 Sb., ve znění roku 2015, dále České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání (Standard č. 401 až 413), v platném znění.

Přednáší Blažena Petrlíková (účetní poradce se specializací na neziskový sektor, metodik účetnictví a kontrolní pracovník Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrolu Ministerstva financí v.v., autorka publikací a odborných článků k účetnictví nevýdělečných nevládních organizací).


OBJEDNAT: Účetní závěrka pro účetní jednotky podle vyhl.č.504/2002Sb.

Lektor

Blažena Petrlíková

Odborná lektorka NNO
Vzdělání: SPŠŽ - provoz a ekonomie dopravy SEŠ - finanční účetnictví PF UK - DPS učitel odborných předmětů na středních školách
Praxe: 20let účetnictví a metodika v NNO Od roku 1994 metodik účetnictví a kontrolní pracovník MF Od roku 1981 poradce, vedení účetnictví a daňové evidence Přednášející oblasti NNO, kontrola dotací, odhalování finanční kriminality a korupce metodik účetnictví a kontrolní pracovník odboru Kontroly Ministerstva financí v.v.
Publikace: Metodické příručky pro NNO, Verlag Dashofer, ASPI.
Diskuse ke kurzu: Účetní závěrka pro účetní jednotky podle vyhl.č.504/2002Sb.
Máte k tématu co říci? Zapojte se. Pravidla diskuze naleznete zde.
 
 
Jarka 
1. příspěvek
20.11.2014
 
Dobrý den, možná se budu ptát hloupě, ale risknu to. Dle zákona o DPPO není SVJ považováno za „neziskovou organizaci“ nově veřejně prospěšnou společnost (NOZ) a pohlíží se na ně v této oblasti jako na jakýkoliv jiný podnikatelský subjekt, s tím že má svá daňová specifika, ačkoliv dle NOZ je SVJ jakákoliv podnikatelská činnost zakázána, což je paradoxní. To nemám ze své hlavy, ale od lektora z GFŘ. Nevím teď tedy, jestli mám skutečně účtovat podle vyhlášky č. 504/2004 Sb. - tedy jako „neziskové organizace“? Domnívala jsem se, že účtování by mělo odpovídat tomu, jak na SVJ pohlíží Zákon o daních z příjmů. Také jsem to tak na školení pochopila. Můžete mi prosím poradit – daním jako jiné subjekty a účtuji jako „neziskovka“ – není v tom rozpor? Děkuji moc předem.
Vstoupit do diskuze
Reagovat na příspěvek
 
 
Jana Trantová 
2. příspěvek
20.11.2014
 
Dobrý den,
děkuji za dotaz. Bude předán lektorce p.Petrlíkové. Jakmile odpoví, budeme Vás informovat.J.Trantová
Vstoupit do diskuze
Reagovat na příspěvek
 
 
 
3. příspěvek
28.11.2014
 
Zde je odpověď paní lektorky Petrlíkové na výše položený dotaz:
Dokud nedojde ke změně obsahu vyhlášky č. 504/2002 Sb., postupuje společenství vlastníků (právní úprava této právnické osoby je od 1. 1. 2014 v ustanovení §1194 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) vždy dle § 2 odst. 1 písm. g). Vyhláška 504/2002 Sb., je závazná pro SVJ v plném rozsahu, včetně Českých účetních standardů číslo 401 až 413.
Vstoupit do diskuze
Reagovat na příspěvek
 

tato akce již proběhla

lektor

Blažena Petrlíková

termín

05.01.2015
09:00 - 14:00

místo konání

Novotného lávka 5, Praha 1

cena

hodnocení

hodnocení 0
počet hodnocení: 0
 

tagyuložit do kalendáře