Semináře a kurzy - účetnictví a daně
Zde můžete zkusit najít co Vás zajímá
Objednáno kurzů zobrazit objednávku

Účetní závěrka

K uzavření učetního období musí účetní jednotky sestavit účetní závěrku. Ta je nedílným celkem a tvoří ji:

  • rozvaha (bilance)
  • výkaz zisku a ztráty
  • příloha, která vysvětluje a doplňuje informace obsažené v rozvaze a výkazu zisku a ztráty (proto věnujte pozornost také seminářům věnovaným účetním výkazům).

Může také zahrnovat přehled o peněžních tocích nebo přehled o změnách vlastního kapitálu. Povinně auditované společnosti, tj. ty, které k rozvahovému dni a za bezprostředně předcházející účetní období splní obě příslušná kritéria uvedená v § 29 zákona o účetnictví, sestavují přehled o peněžních tocích a změnách vlastního kapitálu vždy.

Splatná a odložená daň a jak ji spočítat - aktuálně

Ing. Rostislav Kuneš
Novotného lávka 5, Praha 1
24.10.2018, 09:00 - 14:00
1.900 Kč (bez DPH) bodů: 1

Účetní závěrka a daňové přiznání PO

Ing. Daniel Horad
Novotného lávka 5, Praha 1
16.11.2018, 09:00 - 14:00
1.900 Kč (bez DPH) bodů: 1

Konsolidovaná účetní závěrka a jak s ní začít

Ing. Daniel Horad
Novotného lávka 5, Praha 1
05.12.2018, 09:00 - 16:00
2.400 Kč (bez DPH) bodů: 1

Příloha k účetní závěrce

Ing. Daniel Horad
Novotného lávka 5, Praha 1
10.12.2018, 09:00 - 13:00
1.900 Kč (bez DPH) bodů: 1

Osvěžení účtování a k tomu daň z příjmů

Ing. Daniel Horad
Novotného lávka 5, Praha 1
14.12.2018 - 17.12.2018, 09:00 - 16:00
4.000 Kč (bez DPH) bodů: 2

Účetní uzávěrka a daňové přiznání - právnické osoby

Ing. Ivana Pilařová
Novotného lávka 5, Praha 1
20.12.2018, 09:00 - 16:00
2.400 Kč (bez DPH) bodů: 1

Splatná a odložená daň a jak ji spočítat - aktuálně

Ing. Rostislav Kuneš
Novotného lávka 5, Praha 1
11.01.2019, 09:00 - 14:00
1.900 Kč (bez DPH) bodů: 1

Jak projít celým procesem účetní závěrky, kterému předchází uzavření všech rozvahových a výsledkových účtů, na co si dát při jejím zpracování pozor, se můžete naučit právě na našich seminářích v této kategorii.