Semináře a kurzy - účetnictví a daně
Zde můžete zkusit najít co Vás zajímá
Objednáno kurzů zobrazit objednávku

Účetní závěrka

K uzavření učetního období musí účetní jednotky sestavit účetní závěrku. Ta je nedílným celkem a tvoří ji:

  • rozvaha (bilance)
  • výkaz zisku a ztráty
  • příloha, která vysvětluje a doplňuje informace obsažené v rozvaze a výkazu zisku a ztráty (proto věnujte pozornost také seminářům věnovaným účetním výkazům).

Může také zahrnovat přehled o peněžních tocích nebo přehled o změnách vlastního kapitálu. Povinně auditované společnosti, tj. ty, které k rozvahovému dni a za bezprostředně předcházející účetní období splní obě příslušná kritéria uvedená v § 29 zákona o účetnictví, sestavují přehled o peněžních tocích a změnách vlastního kapitálu vždy.

Účetní závěrka a daňové přiznání PO

Ing. Daniel Horad
Novotného lávka 5, Praha 1
14.01.2020, 09:00 - 14:00
2.000 Kč (bez DPH) bodů: 1

Jak projít celým procesem účetní závěrky, kterému předchází uzavření všech rozvahových a výsledkových účtů, na co si dát při jejím zpracování pozor, se můžete naučit právě na našich seminářích v této kategorii.