Semináře a kurzy - účetnictví a daně
Zde můžete zkusit najít co Vás zajímá
Objednáno kurzů zobrazit objednávku

Účetnictví a daně nestátní neziskové organizace v příkladech

Určeno pro

Seminář nezahrnuje ve větší míře teorii, pouze praktické příklady, proto je určen zejména pro účetní, daňové poradce, auditory či jiné ekonomické pracovníky, kteří o účetnictví a daních v neziskovém sektoru již mají základní přehled (zejména znají základní požadavky vyhlášky 504/2002 Sb. a zákona o daních z příjmů). Seminář je relevantní pro všechny nestátní neziskové organizace, tedy organizace, které nebyly zřízeny za účelem podnikání, tj. zejména spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, nadace a nadační fondy, církevní organizace, školské právnické osoby, svazy a jiné typy sdružení, veřejné výzkumné instituce, veřejné vysoké školy, politické strany ….

Cíl školení

Znáte základní účetní postupy a aplikaci zákona o daních z příjmů v nestátní neziskové organizaci a chcete si své znalosti vyzkoušet prakticky? Pracuje Vaše organizace na nestandardních projektech nebo má kreativní fundraisingový přístup a získává finanční prostředky prostřednictvím různých netypických akcí? Chcete zjistit, jaké účetní a daňové postupy použít nelze a jaké jsou naopak akceptovatelné?

Přijďte si vyzkoušet účtování jednotlivých praktických případů ze života neziskových organizací a zjistit jejich dopad na daň z příjmů neziskové organizace, popř. i dopad na ostatní daně.   

Obsah

Účtování a zdanění například následujících aktivit a transakcí:

 • přijatá investiční dotace
 • přijatá provozní dotace - čerpání v jednom či více letech, předplacení či předfinancování ze strany organizace, nepřímé náklady.… neuznání nákladů před uzavřením účetního období, neuznání nákladů po uzavření účetního období,...
 • přijatý investiční dar - bezúplatně nabytý majetek, majetek nakoupený částečně či plně z účelových peněžních darů
 • přijatý provozní dar - použití nyní či v budoucích letech (různé způsoby účtování, použití osvobození dle §19b zákona o daních z příjmů,...)
 • přijatý nepeněžní dar – na provoz, pro třetí strany (potravinová banka, šatstvo,....)
 • přijaté dědictví
 • veřejná sbírka formou výběru peněžních příspěvků
 • prodej výrobků a služeb obecně
 • prodej výrobků z pracovní dílny
 • prodej předmětů a vstupenek v rámci veřejné sbírky
 • reklama, propagace, sponzoring
 • benefiční koncert, výstava,...
 • charitativní obchůdky
 • benefiční aukce, dražba
 • nákup a užívání dlouhodobého majetku
 • prodej bezúplatně nabytého dlouhodobého majetku (majetek nabytý darem, pořízený z dotace nebo daru, nabytý dědictvím, restitucí,…)

Výše uvedené aktivity budou zejména probrány z pohledu účetního postupu a z pohledu aplikace daně z příjmů

Prostor na dotazy


OBJEDNAT: Účetnictví a daně nestátní neziskové organizace v příkladech

Lektor

Ing. Jan Černý

Lektor 22HLAV s.r.o.
Vzdělání: ČVUT Praha, fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, obor jaderná chemie; člen Komory auditorů ČR, asistent auditora;
Praxe: 22HLAV s.r.o.,
Diskuse ke kurzu: Účetnictví a daně nestátní neziskové organizace v příkladech
Máte k tématu co říci? Zapojte se. Pravidla diskuze naleznete zde.
 

tato akce již proběhla

lektor

Ing. Jan Černý

termín

19.09.2019
09:00 - 14:00

místo konání

Novotného lávka 5, Praha 1

cena

hodnocení

hodnocení 4,9
počet hodnocení: 16
 

tagyuložit do kalendáře

doporučené a aktuální akce

Majetek - opravy, zhodnocení... 26.09.2019 - 2.100 KčFakturace v tuzemsku i mimo 02.10.2019 - 2.100 KčDeriváty - klasifikace a účtování 03.10.2019 - 2.100 KčPracovní doba, překážky a dovolená v praxi 04.10.2019 - 2.500 KčDPH - příklady v rámci EU a třetích zemí 08.10.2019 - 2.400 Kč