Semináře a kurzy - účetnictví a daně
Zde můžete zkusit najít co Vás zajímá
Objednáno kurzů zobrazit objednávku

Účetnictví a hospodaření veřejných vysokých škol

Určeno pro

Účetní, ekonomy, osoby hospodařící s majetkem VVŠ a osoby, které provádějí finanční kontrolu, audit nebo daňové poradenství u VVŠ.

Cíl školení

Seznámit posluchače se specifiky účtování a hospodaření s majetkem veřejných vysokých škol v návaznosti na zákon č. 111/1998 Sb., a právní předpisy k účetnictví.

Obsah

  • druhy majetku podle právních předpisů k účetnictví
  • oceňování majetku pro účely účetnictví
  • specifika při oceňování kulturních památek, předmětů kulturní hodnoty, uměleckých předmětů a sbírek
  • odpisový plán a odpisování majetku, majetek neodpisovaný
  • účtování o majetku, tj. o pořízení a zařazení do užívání, vyřazení z evidence z důvodu prodeje, likvidace, bezúplatného převodu darováním
  • účtování o nákladech a výnosech
  • výkaz zisku a ztrát jako zdroj informací pro stanovení přímých a nepřímých nákladů na jednotku výkonu
  • dotazy, diskuse

OBJEDNAT: Účetnictví a hospodaření veřejných vysokých škol

Lektor

Blažena Petrlíková

Odborná lektorka NNO
Vzdělání: SPŠŽ - provoz a ekonomie dopravy SEŠ - finanční účetnictví PF UK - DPS učitel odborných předmětů na středních školách
Praxe: 20let účetnictví a metodika v NNO Od roku 1994 metodik účetnictví a kontrolní pracovník MF Od roku 1981 poradce, vedení účetnictví a daňové evidence Přednášející oblasti NNO, kontrola dotací, odhalování finanční kriminality a korupce metodik účetnictví a kontrolní pracovník odboru Kontroly Ministerstva financí v.v.
Publikace: Metodické příručky pro NNO, Verlag Dashofer, ASPI.
Diskuse ke kurzu: Účetnictví a hospodaření veřejných vysokých škol
Máte k tématu co říci? Zapojte se. Pravidla diskuze naleznete zde.
 

tato akce již proběhla

lektor

Blažena Petrlíková

termín

10.11.2009
09:00 - 14:00

místo konání

Učebna Notia, Mánesova 28, Praha 2

cena

hodnocení

hodnocení 0
počet hodnocení: 0
 

tagyuložit do kalendáře

doporučené a aktuální akce

Dlouhodobý majetek a jeho odpisy 18.02.2019 - 1.900 KčCash flow v příkladech 20.02.2019 - 2.600 KčOrganizační složka podniku - odštěpný závod zahraniční osoby 21.02.2019 - 2.800 KčMajetek - opravy, zhodnocení... 21.02.2019 - 1.900 KčCenné papíry - teorie a praxe pro podnikatele 22.02.2019 - 1.900 Kč