Semináře a kurzy - účetnictví a daně
Zde můžete zkusit najít co Vás zajímá
Objednáno kurzů zobrazit objednávku

Účetnictví a účetní výkazy v Nj

Určeno pro

auditory, daňové poradce, zaměstnance ekonomického oddělení  či oddělení controllingu, kteří ovládají německý jazyk na konverzační úrovni a ve své každodenní praxi potřebují komunikovat se zástupci koncernu, odběrateli a dodavateli či s klienty

Cíl školení

osvojení si německé terminologie potřebné pro objasnění účetní závěrky a pochopení některých rozdílů mezi oceněním a vykázáním účetních případů v české a německé závěrce, jejichž neznalost může komplikovat jednání s německou mateřskou společností / německými klienty.

rozšíření slovní zásoby a procvičení základních gramatických jevů na příkladech účetních textů a pochopení základních odlišností v ocenění a vykázání položek v české a německé účetní závěrce.  

Obsah

  • kurs je zaměřen na závěrkové operace a účetní závěrku (ocenění, vykázání a obsahové vymezení položek účetní závěrky)
  • během kurzu se seznámíte s terminologií, praktickými příklady, základními rozdíly oproti německým účetním předpisům i vzorovými dokumenty (účetními výkazy a přílohou). Hlavním tématem jsou odlišnosti mezi českou a německou účetní závěrkou (odpisy x opravné položky, vlastní kapitál, časové rozlišení a dohadné účty)

OBJEDNAT: Účetnictví a účetní výkazy v Nj

Lektor

Mgr. Magdalena Stehnová

LANGFOR, odborná lektorka
Diskuse ke kurzu: Účetnictví a účetní výkazy v Nj
Máte k tématu co říci? Zapojte se. Pravidla diskuze naleznete zde.
 

tato akce již proběhla

lektor

Mgr. Magdalena Stehnová

termín

23.05.2007
09:00 - 17:00

místo konání

Učebna Notia, Mánesova 28, Praha 2

cena

hodnocení

hodnocení 0
počet hodnocení: 0
 

tagyuložit do kalendáře