Semináře a kurzy - účetnictví a daně
Zde můžete zkusit najít co Vás zajímá
Objednáno kurzů zobrazit objednávku

Kurzy a semináře účetnictví v Praze

Účetnictví je nástroj pro sledování a zobrazení stavů, toků a výsledků podnikatelské činnosti v peněžních jednotkách, poskytuje informace důležité pro řízení a rozhodování. Povinnost vést účetnictví je dána zákonem o účetnictví.

Na tomto místě naleznete semináře zaměřující se na praktickou stránku(tj. zakladní účetní souvztažnosti, jak správně zaúčtovat,..) nebo na základní pravidla, která jsou dána účetními standardy či na obsáhlé téma, kterým je sestavení a příprava účetní závěrky, v rámci ní i sestavení účetních výkazů. Samostatným tématem je pohled IFRS na jednotlivé oblasti, o kterých se účtuje - ať už jde o majetek, pohledávky, závazky, časové rozlišení apod.

Pro nováčky v oblasti účetnictví jsou určena témata účetnictví pro začátečníky a rekvalifikace.

Účetní a daňové doklady po novelách a z praxe

Ivana Palečková
Novotného lávka 5, Praha 1
19.11.2018, 09:00 - 14:00
1.900 Kč (bez DPH) bodů: 1

Cenné papíry - teorie a praxe pro podnikatele

Ing. Eva Šedinová
Novotného lávka 5, Praha 1
22.11.2018, 09:00 - 13:00
1.900 Kč (bez DPH) bodů: 1

Konec účetního období v NNO

Ing. Jan Černý
Novotného lávka 5, Praha 1
27.11.2018, 09:00 - 14:00
1.800 Kč (bez DPH) bodů: 1

Deriváty - klasifikace a účtování

Ing. Daniel Horad
Novotného lávka 5, Praha 1
30.11.2018, 09:00 - 13:00
1.900 Kč (bez DPH) bodů: 1

Dlouhodobý majetek a jeho odpisy

Ivana Palečková
Novotného lávka 5, Praha 1
03.12.2018, 09:00 - 14:00
1.900 Kč (bez DPH) bodů: 1

Aktuální účetní a daňové problémy

Ing. Ivana Pilařová
Novotného lávka 5, Praha 1
03.12.2018, 09:00 - 17:00
2.600 Kč (bez DPH) bodů: 1

Cash flow v příkladech

Ing. Markéta Schück
Novotného lávka 5, Praha 1
04.12.2018, 09:00 - 16:30
2.600 Kč (bez DPH) bodů: 1

Konsolidovaná účetní závěrka a jak s ní začít

Ing. Daniel Horad
Novotného lávka 5, Praha 1
05.12.2018, 09:00 - 16:00
2.400 Kč (bez DPH) bodů: 1