Semináře a kurzy - účetnictví a daně
Zde můžete zkusit najít co Vás zajímá
Objednáno kurzů zobrazit objednávku

Kurzy a semináře účetnictví v Praze

Účetnictví je nástroj pro sledování a zobrazení stavů, toků a výsledků podnikatelské činnosti v peněžních jednotkách, poskytuje informace důležité pro řízení a rozhodování. Povinnost vést účetnictví je dána zákonem o účetnictví.

Na tomto místě naleznete semináře zaměřující se na praktickou stránku(tj. zakladní účetní souvztažnosti, jak správně zaúčtovat,..) nebo na základní pravidla, která jsou dána účetními standardy či na obsáhlé téma, kterým je sestavení a příprava účetní závěrky, v rámci ní i sestavení účetních výkazů. Samostatným tématem je pohled IFRS na jednotlivé oblasti, o kterých se účtuje - ať už jde o majetek, pohledávky, závazky, časové rozlišení apod.

Pro nováčky v oblasti účetnictví jsou určena témata účetnictví pro začátečníky a rekvalifikace.

OSVČ – daně a účetnictví v kostce

Jana Rosůlková Bc.
Novotného lávka 5, Praha 1
27.10.2017, 09:00 - 13:00
1.900 Kč (bez DPH) bodů: 1

Dotace a jiné transfery v účetnictví vybraných účetních jednotek

Ing. Michal Svoboda
Novotného lávka 5, Praha 1
30.10.2017, 09:00 - 14:00
1.900 Kč (bez DPH) bodů: 1

TRANSFEROVÉ CENY - aktuálně

Ing. Jana Čížková
Novotného lávka 5, Praha 1
31.10.2017, 09:00 - 14:00
1.800 Kč (bez DPH) bodů: 1

IFRS - dlouhodobý majetek

Ing. Daniel Horad
Novotného lávka 5, Praha 1
01.11.2017, 09:00 - 14:00
1.900 Kč (bez DPH) bodů: 1

Základy účetnictví - začátečníci, 1./5 bloků

Dagmar Balvínová
Novotného lávka 5, Praha 1
03.11.2017, 09:00 - 13:00
1.800 Kč (bez DPH) bodů: 1

Základy účetnictví - začátečníci, 2./5 bloků

Dagmar Balvínová
Novotného lávka 5, Praha 1
06.11.2017, 09:00 - 13:00
1.800 Kč (bez DPH) bodů: 1

Nejčastější chyby v účetnictví pro pokročilé + změny 2018

Ing. Daniel Horad
Novotného lávka 5, Praha 1
06.11.2017, 09:00 - 14:00
1.900 Kč (bez DPH) bodů: 1

Finance pro nefinanční manažery

Ing. Daniel Horad
Novotného lávka 5, Praha 1
06.11.2017, 09:00 - 16:00
2.000 Kč (bez DPH) bodů: 1