Notia

DPH - co přinesla rekodifikace občanského zákoníku do zákona o DPH

Termín

11.02.2014, 09:00 - 14:00

Lektor

Ing. Marika Voženílková

Anotace

Určeno

Ekonomy, účetní, daňové poradce, podnikatele.

Cíl školení

Objasnit na praktických příkladech změny zákona od 1.1.2014,  probrat komplikovaná ustanovení zákona, která jsou předmětem doměrků finanční správy. Posluchači obdrží písemný materiál, v němž bude kromě jiného zakomponována aktuální metodika Generálního finančního ředitelství.

Obsah

 • význam komunitárního práva v zákoně o DPH
 • nová terminologie - vymezení základních pojmů  pro účely zákona o DPH
 • nová definice zboží (hmotná věc, právo stavby, živé zvíře, lidské tělo a části lidského těla, plyn, elektřina, teplo a chlad), co je výpůjčka, rozdíl od výprosy – dopady do DPH
 • osoba povinná k dani v postavení společníka společnosti, spolky, svěřenský fond
 • místo plnění při převodu práva stavby §7 odst. 6
 • specifická tuzemská zdanitelná plnění ve světle judikatury ESD
 • přeshraniční plnění v příkladech
 • problematika obchodních  korporací
 • dodání vybraných nemovitých věcí - zásadní změny
 • nájem, podnájem, pacht - vybraných nemovitých věcí
 • zrušení registrace v důsledku úmrtí plátce
 • povinná elektronická forma podání
 • zrušení registrace společníka společnosti na žádost
 • nárok na odpočet daně a chyby v korekčních mechanismech (dlouhodobý majetek, krátkodobý majetek, fotovoltaika atd.)
 • ručení – aktuální metodika
 • aktuální výkladová stanoviska
 • odpovědi na dotazy, diskuse

Dovětek

Lektorka je zaměstnancem GFŘ, přednese aktuální výkladová stanoviska daňové správy, řadu let přednáší DPH. Semináře jsou  koncipované tak,  aby posluchači dostali výklad se  značným množstvím příkladů včetně konkrétních výpočtů.


Tento dokument je opisem katalogu účetního a daňového vzdělávání NOTIA. Uvedené texty nesmějí být dále publikovány bez souhlasu NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r. o.

NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r. o.

Novotného lávka 5, Praha 1, 11000

E: seminare@notia.cz

T: 221 082 304, 221 082 306

kurzy.notia.cz