Notia

POKYN GFŘ D-22 K ZÁKONU O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

Termín

29.05.2015, 09:00 - 14:00

Lektor

Ing. Jiří Jindrák

Anotace

Určeno

pro pracovníky účtáren a finančních úseků.

Cíl školení

Pokyn GFŘ D-22 je významným pomocníkem při výkladech ustanovení zákona o daních z příjmů s cílem jejich bezchybné aplikace v praxi. Řeší řadu praktických otázek, kterými se zabývají podnikatelské subjekty při vedení účetnictví a souvisejících daňových agend.

Znění pokynu navazuje na rekodifikaci v souvislosti s příjetím novéh občanského zákoníku.

Pokyn také reaguje na překotný vývoj judikatury v oblasti daně z příjmů a vývoj stanovisek finanční správy.

Na semináři se seznámíte s ustanoveními, která jsou častým tématem kontrol správce daně. Cílem bude také zdůraznit částky Pokynu dopadající na aktuální problémy ve zdanění roku 2018.

Vedle toho budou představeny také ostatní části pokynu, které se v praxi nejčastěji využívají.  

Součástí semináře je také prezentace stanovisek GFŘ souvisejících s probíranými oblastmi.

Obsah

VYSVĚTLENÍ PRAKTICKÝCH DOPADŮ POKYNU D-22 NA PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY:

 • zaměstnanecké benefity
 • typické daňové a nedaňové náklady
 • problematika nájemních vztahů
 • výplaty podílů na zisku
 • zdaňování daňových nerezidentů
 • daňové dopady v oblasti majetku
 • oprav a technických zhodnocení
 • správné posouzení daňové uznatelnosti nákladů optikou pokynu D-22  a mnohé další.
 • zaměstnanecké benefity
 • typické daňové a nedaňové náklady
 • problematika nájemních vztahů
 • výplaty podílů na zisku
 • zdaňování daňových nerezidentů
 • daňové dopady v oblasti majetku, oprav a technických zhodnocení
 • správné posouzení daňové uznatelnosti nákladů optikou pokynu D-22  a mnohé další.

Tento dokument je opisem katalogu účetního a daňového vzdělávání NOTIA. Uvedené texty nesmějí být dále publikovány bez souhlasu NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r. o.

NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r. o.

Novotného lávka 5, Praha 1, 11000

E: seminare@notia.cz

T: 221 082 304, 221 082 306

kurzy.notia.cz