Notia

DPH - Aktualizovaný celní kodex a jarní novela DPH

Termín

08.02.2016, 09:00 - 14:00

Lektor

Ing. Marika Voženílková

Anotace

Určeno

Účetní, daňové poradce, ekonomy, plátce DPH.

Cíl školení

Seznámit posluchače se změnami, které vyplývají z nového celního kodexu EU a navazující novely zákona o DPH. Posluchači obdrží podrobný písemný materiál, jehož součástí budou aktuální metodické výklady daňové správy.

Obsah

 • NOVÝ  celní kodex  EU (účinnost od 1.5.2016)
 • změny celních prohlášení
 • Změny zjednodušených postupů při celním řízení
 • Změny celních režimů
 • Změny u dovozu a vývozu (daňové doklady, svobodné sklady a pásma….)
 • ! Zásadní změna týkající se povinnosti přiznat daň plátcem při nákupu zboží od osoby neusazené v tuzemsku s místem plnění v tuzemsku (místo plnění a judikatura, příklady, provázanost s registrací OPD, přechodná ustanovení)
 • Kontrolní hlášení – vyloučení a prominutí sankcí, nová lhůta pro podání následného KH, přechodná ustanovení
 • Změny u režimu PDP
 • Odpovědi na dotazy

 • Tento dokument je opisem katalogu účetního a daňového vzdělávání NOTIA. Uvedené texty nesmějí být dále publikovány bez souhlasu NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r. o.

  NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r. o.

  Novotného lávka 5, Praha 1, 11000

  E: seminare@notia.cz

  T: 221 082 304, 221 082 306

  kurzy.notia.cz