Notia

TRANSFEROVÉ CENY - aktuálně

Termín

04.11.2019, 09:00 - 14:00

Lektor

Ing. Jana Čížková

Anotace

Určeno pro

Tento seminář je určen pro všechny, kdo řeší transakce se spojenými osobami a potřebují se orientovat v problematice převodních neboli transferových cen.    

Cíl semináře

Poskytnout informace a praktické znalosti problematiky transferových cen, které pomohou identifikovat spojené osoby a transakce mezi nimi, nastavit způsob tvorby převodních cen a jeho zdokumentování a předcházet nejčastějším chybám v oceňování i ve vyplňování údajů povinné samostatné přílohy k daňovému přiznání.

Obsah

 • Princip tržního odstupu
 • Legislativní rámec pro převodní ceny v roce 2019, definice spojených osob
 • Stanovení převodních cen s ohledem na specifika transakcí (srovnávací analýza, metody stanovení převodních cen pro aplikaci tržního principu a příklady jejich použití v praxi)
 • Vnitropodnikové služby (režim bezpečného přístavu)
 • Stálé provozovny a transfer pricing
 • Dokumentace k převodním cenám a zjednodušená dokumentace, EU Code of Conduct
 • Povinná příloha k položce 12 I. oddílu daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob a náplň jednotlivých transakcí
 • Finanční úvěrové nástroje (půvab dluhopisů, cashpooling)
 • Ujednání o podílení se na nákladech
 • Daňové dopady podnikových restrukturalizací
 • Odstranění dvojího zdanění (Arbitrážní konvence)   
 • Závazné posouzení způsobu stanovení převodních cen, APA
 • Vybraná judikatura v oblasti převodních cen

Tento dokument je opisem katalogu účetního a daňového vzdělávání NOTIA. Uvedené texty nesmějí být dále publikovány bez souhlasu NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r. o.

NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r. o.

Novotného lávka 5, Praha 1, 11000

E: seminare@notia.cz

T: 221 082 304, 221 082 306

kurzy.notia.cz