Semináře a kurzy - účetnictví a daně
Zde můžete zkusit najít co Vás zajímá
Objednáno kurzů zobrazit objednávku

Zakázkové vzdělávací projekty
| příprava projektu a realizace |

Příprava vzdělávacího projektu po věcné i organizační stránce je samozřejmě daná specifiky pro každý konkrétní případ. Vždy vycházíme vstříc představám klientů. S ohledem na naše dlouholeté zkušenosti se snažíme dodržet osvědčený postup přípravy a provedení:

1. Zjištění vzdělávacích potřeb

  • seznámení se s firemním prostředím zadavatele
  • komunikace s klientem ohledně jeho očekávání k vzdělávacímu programu
  • získání detailních informací ohledně potřeb cílové skupiny

2. Zjištění nároků na organizační zajištění, místo realizace, stravování, doprovodný program atd.

3. Příprava projektu

  • příprava projektu, výběr lektora
  • projekt překládáme k oponentuře a doplnění
  • objednání podle finální verze projektu

4. Realizace semináře

5. Vyhodnocení vzdělávacího projektu

  • hodnocení účastníků – anketa (spokojenosti)
  • hodnocení lektora s ohledem na dosažení cílů projektu

6. Závěrečná zpráva a případné doporučení k dalšímu vzdělávání.


Začněte zadáním poptávky.