Semináře a kurzy - účetnictví a daně
Zde můžete zkusit najít co Vás zajímá
Objednáno kurzů zobrazit objednávku

Zakázkové vzdělávací projekty
| příklady realizovaných projektů |

Seznamte se s praktickými ukázkami realizovaných vzdělávacích projektů připravených podle požadavku našich zákazníků. Chceme tím dokumentovat naši připravenost reagovat na skutečně velmi rozmanité požadavky při školení účetní a daňové problematiky.

"Přeshraniční plnění z pohledu DPH" pro finanční oddělení

Cílem bylo sjednotit u klienta úroveň znalostí v oblasti přehraničních plnění u skupiny zaměstnanců z finančního oddělení. Dotaz na přípravu semináře zakázkovým způsobem vznikl přímo na veřejném semináři s obdobným tématem. Díky jednoznačným požadavkům klienta, bližší specifikaci, co by mělo být na semináři zdůrazněno, dále i zasláním konkrétních dotazů z praxe přímo od proškolovaných zaměstnanců došlo k velmi rychle připravě, odsouhlasení a realizaci semináře k plné spokojenost klienta. Klient díky semináři získal ujištění, že jeho pracovníci mají ke své každodenní práci aktuální a spolehlivé informace, které zajistí správný postup všech operací spojených s přeshraničním plněním nejen v rámci EU, ale i do třetích zemí.

"IFRS" pro mobilního operátora

Naším úkolem bylo připravit pro klienta (mobilního operátora) jednodenní školení na oblast vybraných mezinárodních účetních standardů pro pracovníky finančního oddělení, kteří běžně připravují reporty dle IFRS pro mateřskou společnost do zahraničí. Podání semináře lektorem se klientovi natolik zalíbilo, že z původně 1denního semináře vznikl cyklus několika přednášek. Jedním z hlavních důvodů, proč byl seminář realizován zakázkovým způsobem, bylo využití interních dat klienta. Klient má tímto zaručeno, že tato data nebudou nijak vynášena mimo realizovaný zakázkový kurz a nedojde tedy žádným způsobem k jejich zneužití.

"Fakturace z pohledu DPH v roce 2013" pro oddělení fakturace

Požadavkem zákazníka bylo proškolit pracovníky fakturačního oddělení ohledně zákona o DPH, a to přímo ve společnosti klienta, který vyrábí rozvaděče, provádí elektroinstalace, vytváří SW na zakázku a dodává investiční celky pro významné výrobce v potravinářském průmyslu v ČR. Školení bylo zaměřeno na posouzení konkrétních dodávek realizovaných společností. Fakturanty zejména zajímalo určení místa plnění u dodávek do EU i mimo EU, např. vytvořený SW, který byl zaměstnanci instalován v Thajsku, kdy objednavatelem zakázky byl zákazník z Německa. Školení také bylo zaměřeno na dodávky elektroinstalace v ČR pro plátce i neplátce DPH. Na základě tohoto školení získali fakturanti jednoznačné informace, u jakých dodávek bude účtována daň z přidané hodnoty a u jakých bude daň přenesena na příjemce těchto služeb.

"Cestovní náhrady" pro obchodní společnost

Oslovil nás náš zákazník, jehož zaměstnanci jsou častými účastníky našich otevřených seminářů, s požadavkem na realizaci zakázkového školení přímo ve firmě na téma cestovní náhrady. Tím bylo umožněno zaměřit se především na situace, které se v dané společnosti běžně vyskytují – např. jak postupovat při poskytování cestovních náhrad statutárním orgánům, zejména členům dozorčích rad, zda je povinností zaměstnavatele krátit stravné z důvodu bezplatně poskytnutého hlavního jídla zaměstnanci a zda je možné krátit toto stravné např. o 1%. Dále zajímalo společnost, jak postupovat u jednodenních pracovních cest do zahraničí, zda existuje souběh tuzemského a zahraničního stravného. U tuzemských pracovních cest jsme se v rámci semináře soustředili na problematiku poskytování náhrad za použití aut nezahrnutých do obchodního majetku společnosti a jejich havarijní pojištění.