Semináře a kurzy - účetnictví a daně
Zde můžete zkusit najít co Vás zajímá
Objednáno kurzů zobrazit objednávku

Zatřiďování majetku a služeb pohledem daní a účetnictví

Určeno pro

Seminář je určen pracovníkům a referentům ekonomických a investičních útvarů, účetním podnikatelských i nepodnikatelských subjektů, kteří se danou problematikou zabývají. Zejména pak těm, kteří pořizují majetek či provádějí na něm opravy či technické zhodnocení, anebo těm, kteří potřebují umět zatřídit majetek či služby pro potřeby např. daně z příjmů nebo DPH.

Cíl semináře:

ucelený rozbor problematiky aplikace klasifikací a číselníků v daních a účetnictví, zejména s ohledem na zatřiďování majetku a služeb pro účely daně z příjmů a DPH.

Obsah

  • principy klasifikací a číselníků užívaných v daních (např. CZ-CC, CZ-CPA, CZ-NACE, HS/CN), metodika jejich použití, vazby mezi klasifikacemi, vztah k daňovým zákonům
  • aplikace klasifikací při zatřiďování majetku pro účely daně z příjmů, zejména zařazení majetku do odpisových skupin
  • problematika související s majetkem a jeho pořizováním (vstupní cena majetku, co se zahrne a co se nezahrne do nákladů souvisejících s pořízením, problematika zařazení majetku do užívání apod.) - rozbor se zaměřením na novinky u majetku a jeho evidování
  • použití klasifikací v zákoně o DPH, metodika vedoucí k určení zboží a služeb podléhajících první a druhé snížené sazbě DPH, aplikace první snížené sazby u staveb pro bydlení, rozlišení stavebních a montážních prací pro přenos daňové povinnosti v tuzemsku na příjemce, postup při přenesené daňové povinnosti u komodit podle nařízení vlády apod.
  • aplikace klasifikací v dalších daňových zákonech (daň z nemovitých věcí, daň silniční, spotřební a energetické daně, elektronická evidence tržeb).

Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn aktuálními stanovisky GFŘ a MF k dané problematice. 

Rovněž budou zdůrazněny nové či změněné postupy v roce 2018.

Pro účastníky semináře bude k dispozici podkladový materiál. 

V průběhu semináře budou zodpovězeny konkrétní dotazy účastníků k dané problematice.


OBJEDNAT: Zatřiďování majetku a služeb pohledem daní a účetnictví

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

Daňový poradce
Vzdělání: Daňový poradce ev.č. 1547,
Praxe: odborný lektor, daňový poradce
Publikace: Daňově uznatelné náklady (Verlag Dashofer)  Tabulky a informace pro daně a podnikání (ASPI) Meritum Daně (ASPI)
Diskuse ke kurzu: Zatřiďování majetku a služeb pohledem daní a účetnictví
Máte k tématu co říci? Zapojte se. Pravidla diskuze naleznete zde.
 

tato akce již proběhla

lektor

RNDr. Ivan Brychta

termín

15.03.2017
09:00 - 14:00

místo konání

Novotného lávka 5, Praha 1

cena

hodnocení

hodnocení 4,9
počet hodnocení: 28
 

tagyuložit do kalendáře