Semináře a kurzy - účetnictví a daně
Zde můžete zkusit najít co Vás zajímá
Objednáno kurzů zobrazit objednávku

Změny právních předpisů k účetnictví nevládních organizací NNO 2016

Určeno pro

Osoby, které zpracovávají účetnictví v politických stranách, politických hnutích, občanských sdruženích, nadacích a nadačních fondech, obecně prospěšných společnostech, zájmových sdruženích právnických osob, profesních komorách, společenstvích vlastníků jednotek, honebních společenstvech, odborových organizacích a jiných nevýdělečných organizacích, církvích, náboženských společnostech a jimi zřizovaných církevních právnických osobách. Daňové poradce, účetní, kontrolní pracovníky, kteří provádějí kontrolu v nevýdělečných nevládních organizacích. Pracovníky, kteří vedou evidenci majetku a zjišťují odpisy v nevýdělečných organizacích. Auditory, kteří ověřují účetní závěrky v účetních jednotkách, které postupují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Obsah

  • změny právních předpisů k účetnictví jednotek, které postupují dle vyhlášky č. 504/2002 Sb., s účinností od 1.1. 2016
  • změny v zákonu o účetnictví
  • změny ve vyhlášce
  • změny v českých účetních standardech
  • zásady účtování zejména v případě darů, dotací, přerozdělování prostředků v rámci vlastní organizační struktury (mezi organizačními jednotkami a ústředím)
  • některé odlišnosti účetních metod NNO oproti podnikatelům (např. oceňování a odpisování majetku pořízeného z dotací, tvorba fondů, vypořádání výsledku hospodaření, přechodných účtů pasivních a aktivních)
  • praktické příklady účetních souvztažností ke shora jmenovaným typům účetních případů
  • dotazy, diskuse

Dovětek

Účastníci si mohou s sebou přinést platné znění zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění roku 2016 a Vyhlášku č. 504/2002 Sb., ve znění roku 2016, dále České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání (Standard č. 401 až 413 až 414), v platném znění.

Přednáší

Blažena Petrlíková

(účetní poradce se specializací na neziskový sektor, metodik účetnictví a kontrolní pracovník Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrolu Ministerstva financí v.v., autorka publikací a odborných článků k účetnictví nevýdělečných nevládních organizací).OBJEDNAT: Změny právních předpisů k účetnictví nevládních organizací NNO 2016

Lektor

Blažena Petrlíková

Odborná lektorka NNO
Vzdělání: SPŠŽ - provoz a ekonomie dopravy SEŠ - finanční účetnictví PF UK - DPS učitel odborných předmětů na středních školách
Praxe: 20let účetnictví a metodika v NNO Od roku 1994 metodik účetnictví a kontrolní pracovník MF Od roku 1981 poradce, vedení účetnictví a daňové evidence Přednášející oblasti NNO, kontrola dotací, odhalování finanční kriminality a korupce metodik účetnictví a kontrolní pracovník odboru Kontroly Ministerstva financí v.v.
Publikace: Metodické příručky pro NNO, Verlag Dashofer, ASPI.
Diskuse ke kurzu: Změny právních předpisů k účetnictví nevládních organizací NNO 2016
Máte k tématu co říci? Zapojte se. Pravidla diskuze naleznete zde.
 

tato akce již proběhla

lektor

Blažena Petrlíková

termín

22.06.2010
09:00 - 14:00

místo konání

Učebna Notia, Mánesova 28, Praha 2

cena

hodnocení

hodnocení 0
počet hodnocení: 0
 

tagyuložit do kalendáře

doporučené a aktuální akce

Dlouhodobý majetek a jeho odpisy 18.02.2019 - 1.900 KčCash flow v příkladech 20.02.2019 - 2.600 KčOrganizační složka podniku - odštěpný závod zahraniční osoby 21.02.2019 - 2.800 KčMajetek - opravy, zhodnocení... 21.02.2019 - 1.900 KčCenné papíry - teorie a praxe pro podnikatele 22.02.2019 - 1.900 Kč